FAQ - Vanliga frågor om värme

Vi får många frågor om äldre radiatorer. Trasig termostat på gammal radiator? Radiatorerna knäpper, luktar bränt, behöver luftas – Vad kan jag göra? 

Full support och mer därtill

Vi vill att det ska vara enkelt och problemfritt att göra affärer med Purmo. Som slutkund kan du vända dig till våra återförsäljare runt om i Sverige. Vi har ett nätverk av installatörer som är utbildade och engagerade i våra produkter på många olika sätt. Vi erbjuder dessa produktutbildning i alla detaljer kring våra system, vad som är nytt och hur snabbt och lätt våra produkter kan installeras. Du kan även vända dig till vårt frågeforum.

Hur koppla in 400 V radiator?

LVI 400 V radiatorerna kräver inte nolla inkopplat för att kunna styras med Touch E3.

Elvärme
Produktinfo
Radiatorer
FAQ

Hur aktivera knapplås på elradiator?

Aktivera knapplås på Yali sortimentet för att förhindra att dina inställningar ändras i till exempel barnrum, skolor eller offentliga utrymmen.

Elvärme
Produktinfo
FAQ

Placering av elektriskt element

Placering av elektriskt element framför soffa? Hur nära sängen får de vara placerade? Läs svaren!

Elvärme
FAQ

Hur kan man smidigt styra elradiatorer och spara energi?

Hur vill dina kunder styra elektroniska radiatorer och samtidigt spara energi? Visste du att LVI by Purmos värmeprodukter möjliggör besparingar av värme på ett energieffektivt sätt.

Elvärme
Energieffektivisering
Radiatorer
FAQ
frågor golvinbyggda konvektorer

Vanliga frågor om golvinbyggda konvektorer

Vilket avstånd till fasad behövs för golvinbyggda konvektorer? Detta och många andra frågor får du svar på i denna artikel.

Produktinfo
Vattenburen värme
FAQ
Förvxärmd tilluft med don och radiatorer ökar prestandan på värmepumpen.

Kan AIR-tilluftsdon användas i hus med naturlig ventilation?

Är det så att, en vattencirkulerande radiator som är förenad med AIR-tilluftsdon kan användas i hus med naturlig ventilation? Läs svaret!

FAQ
Vattenburen värme
Produktinfo
Radiatorer

Vad är nackdelen med horisontellt element vertikalt?

Funderar du på att installera ett liggande vattenburet element stående och tänkt placera båda anslutningarna nedåt?

Radiatorer
FAQ
Vattenburen värme

Snygg uppvärmning vid fönster till golv

Vi får många frågor om snygg uppvärmning med fönster till golv och det är ett ofta förekommande dilemma. Denna typ av arkitektoniska lösningar ökar, medan det i praktiken ofta inte fungerar helt prickfritt i Norden. Det är mycket svårt att stoppa kallras vid fönster till golv.

Vattenburen värme
Elvärme
Interiör
Vardagsrum
Radiatorer
Renovering
FAQ

Renovering av lägenhet – får man byta element och radiatorer?

Vid renovering av lägenhet, så är man tvungen att följa bostadsrättsföreningens stadgar. Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, då ledningarna oftast hör ihop med fler än en lägenhet.

Renovering
Radiatorer
FAQ
Vattenburen värme
Elvärme

Är det möjligt att lägga golvvärme själv?

När du skall lägga golvvärme i ditt hem bör du alltid rådfråga en fackman, om du inte själv har tillräcklig behörighet till detta. Det finns många aspekter att beakta både vid renovering och nybyggnation.

Golvvärme
FAQ
Renovering
Elvärme
Vattenburen värme

Vad gör man när elementet inte värmer? - Här ger vi våra tips!

Om elementet inte värms upp kan det bero på många olika faktorer. Vi har gjort upp en lista över några orsaker. Du kommer väl ihåg att alla fasta elinstallationer och ändringsarbeten får utföras endast av en auktoriserad elmontör.

Elvärme
Radiatorer
FAQ

Halva elementet kallt

Vad göra då halva elementet är kallt? Elementet är luftat och det kom bara ut vatten. Två ledningar går till elementet. Det som ansluter nederst är kallt. Det andra är varmt. Vad kan det handla om för fel?

FAQ
Radiatorer
Vattenburen värme

Problem med Touch E3

Jag har fått med problem med Tempco Touch. Jag har haft den kopplad till 5 radiatorer en tid, men för ett tag sedan slutade enheten att kommunicera rätt. 

FAQ
Elvärme
Produktinfo