Distansklosspar Air
Tillbehör panelradiatorer

Distansklosspar Air

Fr.o.m. 1800 mm längd erfodras distanskloss. Långa
radiatorer installeras med tilläggskonsoler och väggdistansklossar
bakom konsolerna, vilket ger samma
väggavstånd som tilluftsdonet. Detaljerad anvisning
ingår i donförpackningen.

Teknisk info
Material Plast
Standardfärg Vit

Fr.o.m. 1800 mm längd erfodras distanskloss. Långa
radiatorer installeras med tilläggskonsoler och väggdistansklossar
bakom konsolerna, vilket ger samma
väggavstånd som tilluftsdonet. Detaljerad anvisning
ingår i donförpackningen.