Skolor

När det gäller utbildning och inlärning har det visats sig att ett gott inomhusklimat har en positiv effekt på inlärningen.

För att kunna upprätthålla en god inomhuskomfort i skolor, universitet och andra platser för inlärning är det viktigt att värme- och kyllösningarna är tysta, energieffektiva och möjliggör en snabb och pålitlig termostatstyrning.

Förutom värme och kyla är det också väldigt viktigt att ha en korrekt ventilation i skolor. Varje person behöver 4 l/s tilluft. Att sitta stilla under långa perioder och kunna koncentrera sig ställer höga krav även på det termiska klimatet. Rätt lösning för att snabbt kunna anpassa rumstemperaturen efter mängden elever är avgörande men med bibehållen låg risk för drag. Detta motverkas av lufttäta fönster. Genom att installera lufttäta fönster försöker vi minimera värmeförlusterna och även spara på höga värmekostnader. Men, att ha en lufttät byggnad har konsekvenser, eftersom vi ofta saknar frisk luft. Detta intensifieras särskilt i äldre skolbyggnader, som är beroende av så kallad naturlig ventilation, det vill säga öppnande av fönster.

Fakta

Utbildning som utförs i rum som är för varma eller för kalla kan påverka inlärningen negativt.

Lösningar

Klimatutvecklingen och trenden mot energibesparing omfattar också klimatsystem i skolor. Lösningen ska vara lämplig för både sommar- och vinterbruk. Och det är viktigt att särskilja byggande av nya skolbyggnader från renovering och anpassning av befintliga byggnader.

Nya skolbyggnader

När det gäller nya skolbyggnader representeras lösningen ofta av vattenburna radiatorer, eftersom dessa säkerställer en snabb reaktion på de olika värmebehoven. Detta är också den rekommenderade lösningen. Beroende på byggnadstyp används också golvvärme och takvärme. 

När det gäller en ny byggnad måste luftutbytet utföras med ett kanaliserat system och en högeffektiv värmeåtervinningsenhet. Detta system säkerställer att energin (varmt på vintern och kallt på sommaren) som finns i den utgående luften överförs till inloppsluften genom tunna membran, som förhindrar att de två luftströmmarna blandas.

Renovering av existerande skolbyggnader

Det är inte alltid lätt att hitta lämpliga tekniska lösningar för renovering av gamla skolbyggnader. Den arkitektur som nyttjades många årtionden tillbaka möter inte dagens krav. Därför får man ofta leta efter speciallösningar.Intervju med en expert

Luca Ceriscioli, Marche (Italien) Regionchef

Emmeti (ett varumärke inom Purmo Group) spelade en aktiv roll vid rekonstruktionen av skolan Benedetto Costa, som råkade ut för en allvarlig jordbävning år 2016.

Leendet från barnen i den nya skolan "Benedetto Costa" i Sarnano får representera bilden för återkomsten till normalitet och berätta styrkan i hur en sårad krets människor reste sig tillsammans. Invigningen av denna skola, gul som solen, var ett vackert ögonblick som visade hur det var möjligt att bygga om och återgå till livet efter oändliga svårigheter. Skolan är för många en älskad plats och det dunkande hjärtat för socialt liv. Skolbyggnaden restes under rekordtid och fungerar som referensmodell för offentliga arbeten. Den är designad med hållbarhet och självförsörjning som utgångspunkt.

Värme, kyla och ventilation i skolor

Nästan alla av oss har erfarenhet av dålig inomhusluft och kallt drag. Dessa problem har en djup inverkan på inlärningsresultaten. Men varför är inomhusluft ett vanligt problem i klassrum när tekniska lösningar finns tillgängliga?

Energi-effektivitet i skolbyggnader

Den 24 augusti 2016 utsattes provinsen Macerata i centrala Italien för en jordbävning. Emmeti - ett av varumärkena inom Purmo Group - deltog i återuppbyggandet av skolan Benedetto Costa.