Mätinstrument

Mätinstrument

Mätinstrument för att balansera system och mäta differenstryck över ventiler. Visar flöde och tryck över den aktuella ventilen. Kan användas för både Android och IOS.
Enkelt och robust mätinstrument finns också tillgängligt med integrerad display.