Utbytesventil för Fellingsbro
ROT ventiler

Utbytesventil för Fellingsbro

RFA 470, 490, 530, 550 ersätter Fellingsbro TKM och M68 c/c35 1- eller 2-rörsventiler bottenkopplade.
Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning
RFA ventilen har dold förinställning under packboxen. Injustering av 2-rörssystem görs med nyckel FN2. Fördelning av flödet (1-rörs) mellan radiator och by-pass görs med FN2.
Skruva det antal varv som anges i tabell radiatorflöde 1-rörs.
Ventilen levereras med 1/3 flöde mot radiatorn och 2/3 i slingan.
Ventilen är omställningsbar från 1- till 2-rörs. Ventilen har anslutning
M22x1,5, M18x1,5, M21x1,5 eller M24x1,5 mot rörsystemet.
Anslutningen mot radiatorn är G3/4”.
Ventilens retur stängs av med en spindel under locket och tilloppet stängs med termostat eller handratt.
Vid avstängning av radiatorns retur stängs inte by-passen.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 100
Anslutningsmått M28x1,5
Tryckklass PN10
Material Mässing