Kulventiler för vätskeburna system

Kulventiler för vätskeburna system

Kulventiler för vattenburna system. För avstängning och sektionering.