A Anläggningsskena
Termostat med extern givare

A Anläggningsskena