Givare

Givare

Givare för mätning av temperatur, fukt eller CO2. Trådbundna eller trådlösa före anslutning till rumsregulatorer, styrsystem eller gateways.