Kontor

Många tillbringar en stor del av sin vakna tid på jobbet. Därför är det viktigt att säkerställa en god inomhuskomfort i kontor.
Att upprätthålla produktivitet, koncentration och välbefinnande på kontor börjar med att säkerställa rätt inomhusklimat. En god tillgång av tilluft via ett bra ventilationssystem är avgörande och studier visar att en optimal temperatur har en positiv inverkan på produktiviteten.

Det finns många valmöjligheter till förbättrade lösningar för värme i kontor. Dessa inkluderar bland annat standard panelradiatorer, takvärme, golvvärme, inbyggda konvektorer, fläktkonvektorer eller radiatorer med låg temperatur. Oavsett projekt är det viktigt att välja en lämplig lösning som skapar ett optimalt inomhusklimat i en miljö där vi tillbringar så mycket av vår tid.

Fakta

Förbättringar av luftkvaliteten visar sig öka produktiviteten med 8-11%

Lösningar

Kritiska faktorer vid val av rätt inomhusklimatlösning i kontor:

  • God ventilation 
  • Optimal temperatur 
  • Tyst funktion

Stora kontorsbyggnader: minska på koldioxidutsläppen 

Nya, större kontorsbyggnader nyttjar ofta takvärme. Det är en lösning som kan styras externt för att undvika överdriven uppvärmning och energiförbrukning. Stora företag tenderar att ha en enorm inverkan på klimatet. Därför är deras miljöansvar större och det är mer press på dem att utgöra ett gott exempel på att minska sitt koldioxidavtryck. Takvärme är också kompatibelt med låga temperaturer och förnybara värmekällor som värmepumpar.

En annan lågtemperaturlösning för kontor kan vara golvvärme eller nedsänkta konvektorer, som också kan styras externt. Oftast kan dessa fläktkonvektorer svalka rummet på sommaren. Det få känner till är att även standard radiatorer kan köras med mycket låga systemtemperaturer. 

Små kontor och hemmakontor 

Eftersom mindre kontorsbyggnader och hemmakontor tenderar att likna vanliga bostäder eller rum i hemmet kan en mångfald av värmelösningar användas - både vattenburna lösningar och elvärme.

Radiatorer reagerar snabbt på förändrade krav på uppvärmning och kan justeras för att ge flexibla komfortnivåer. Snabb reaktionsförmåga möjliggörs med kombinationen av liten termisk massa och väl avgivande material i stålradiatorer. Sockelradiatorer är perfekta produkter när man letar efter diskreta lösningar, särskilt där ett kontorsutrymme består av stora fönster.

När du använder en värmepump som energikälla är golvvärme i kombination med radiatorer eller konvektorer en god lösning. Som ett alternativ till klassiska lågtemperaturradiatorer kan en ultra-lågtemperaturradiator också ge skön, energieffektiv värme och jämn kylning, vid 35/30 ° C.

Elradiatorer kan enkelt installeras och kan även fungera som fristående enheter för extra värme där det behövs. Fjärrstyrning är möjlig.

Intervju med expert

Christophe Raes, Projektchef, Belgien 

Att försöka skapa det "perfekta" klimatet på ett större kontor är en mycket svår utmaning på grund av de många faktorer som vi måste tänka på. En hälsosam inomhusluft måste tillhandahållas vid en behaglig temperatur under alla årstider. Därför har det blivit allt mer viktigt att tillhandahålla system som både kan värma och kyla. På ett stort kontor med kontorslandskap är det viktigt att uppnå en enhetlig temperatur över hela utrymmet. Takvärme används ofta för detta ändamål, med eller utan ytterligare golvvärme.

I mötesrum där behovet av uppvärmning eller kylning är mycket beroende av antalet personer, rekommenderas det att använda kompletterande fläktkonvektorer. Förutom att välja rätt värme- och kylsystem är det också viktigt att goda solskyddssystem installeras på kontor med mycket glas för att begränsa yttre påverkan på inomhusklimatet.

Huvudkontoret Kelag

Huvudkontoret för Kelag, en österrikisk energileverantör i Klagenfurt, värms upp med golvinbyggda konvektorer. Dessa fläktkonvektorer är en pålitlig och stilig inomhusklimatlösning för moderna kontor med glasfasader.

Radiatorer för hemmakontoret

Om du arbetar hemifrån är det viktigt att ta hänsyn till temperaturen i rummet och se till att det bidrar till koncentration och kreativt tänkande. Purmo erbjuder ett brett utbud av radiatormodeller som garanterar termisk komfort på ditt hemmakontor.