Rumsregulator 44
Rumsregulatorer

Rumsregulator 44

Rumsregulator R44 är en mångsidig rumsregulator för temperaturen i enskilda rum och för regleringstillämpningar vad beträffar variabel luftvolym (VAV). Genom RS-485-anslutningen kan man ansluta regulatorn till alla system som stöder Modbus RTU-protokoll. Bus-enheten är galvaniskt isolerad från regulatorns övriga elektronik.

Beskrivning
Regulatorn stöder 0…10 V reglerande ställdon och/eller termiska ställdon och 0…10 V reglerade dämpare. Det går att direkt reglera fläktkonvektorns fläkthastighet med en 0…10 V utgång om fläktkonvektorn har en EC-motor. En 0…10 V utgång har reserverats för variabel reglering av luftvolym. Temperaturen detekteras med en intern eller extern NTC10-givare (terminalerna är inkluderade).

Regulatorn har driftlägen för natt och dag. Driftlägena regleras med hjälp av en extern kortomkopplare, PIR-närvarodetektor, över Modbus och från menyn.

Det går att temporärt aktivera dagläge för en specifik tid genom att trycka på knappen ”man i huset” Den temporära tiden kan vara 1…480 min. Efter fördröjningen återgår regulatorn till nattläge om dagläge inte samtidigt har aktiverats över Modbus.

Teknisk info
Max driftstemperatur 50
Material Plast
Dokumentpim.files.category
Produktblad R44 Rumsregulator Datablad
Installationsmanual R44 Installationsmanual