Rumsregulator 44
Rumsregulatorer

Rumsregulator 44

Rumsregulator R44 är en mångsidig rumsregulator för temperaturen i enskilda rum och för regleringstillämpningar vad beträffar variabel luftvolym (VAV). Genom RS-485-anslutningen kan man ansluta regulatorn till alla system som stöder Modbus RTU-protokoll. Bus-enheten är galvaniskt isolerad från regulatorns övriga elektronik.

Beskrivning
Regulatorn stöder 0…10 V reglerande ställdon och/eller termiska ställdon och 0…10 V reglerade dämpare. Det går att direkt reglera fläktkonvektorns fläkthastighet med en 0…10 V utgång om fläktkonvektorn har en EC-motor. En 0…10 V utgång har reserverats för variabel reglering av luftvolym. Temperaturen detekteras med en intern eller extern NTC10-givare (terminalerna är inkluderade).

Regulatorn har driftlägen för natt och dag. Driftlägena regleras med hjälp av en extern kortomkopplare, PIR-närvarodetektor, över Modbus och från menyn.

Det går att temporärt aktivera dagläge för en specifik tid genom att trycka på knappen ”man i huset” Den temporära tiden kan vara 1…480 min. Efter fördröjningen återgår regulatorn till nattläge om dagläge inte samtidigt har aktiverats över Modbus.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 50
Material Plast
Dokument
DokumentKategori
Produktblad R44 Rumsregulator Datablad
Installationsmanual R44 Installationsmanual