Air
Tillbehör panelradiatorer

Air

Air tilluftsdon ger frisk värme och ett behagligt inomhusklimat. Tilluftsdonet har utvecklats för att skapa optimal komfort och god luftkvalitet. Air är en dynamisk produkt som kombinerar värme och ventilation för att uppnå en sund boendemiljö.

Air med en Purmo radiator förvärmer uteluften till rumstemperatur och släpper in den i rummet som en luftridå framför fönstret, vilket gör att lufthastigheten i vistelsezonen blir låg och inget kallras uppkommer.

Teknisk info
Konstruktion ISO 9001, ISO 14001
Material Plast
Standardfärg Vit RAL 9016
Typer 11; 21; 22

Purmo Group Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

10 year warranty

Air tilluftsdon – ren och frisk värme för en sund inomhusmiljö

AIR tilluftsdon ger frisk värme och ett behagligt inomhusklimat. Tilluftsdonet har utvecklats för att skapa optimal komfort och god luftkvalitet. AIR är en dynamisk produkt som kombinerar värme och ventilation för att uppnå en sund boendemiljö.

Tilluftsdon med filter

God ventilation i kombination med ett behagligt inomhusklimat är grunden för hälsa och välbefinnande. Om vi inte får tillräcklig mängd frisk luft blir konsekvensen trötthet eller i värsta fall sjukdom. Bristfällig ventilation ökar riskerna för mögelskador och kan förorsaka allergiska besvär. AIR kan därför beställas med olika filterkvalitet, F9, F7 eller Grovfilter.

Högeffektivt tilluftsdon

Tilluftsdonet är ett ekonomiskt och välbeprövat sätt att tillämpa frånluftsventilation. Purmos eller Thermopanels radiator, tilluftsdon, kanal och filter bildar en helhet, som garanterar ett dragfritt och fungerande friskluftssystem. Donet är skräddarsytt efter Purmo och Thermopanel radiatorns profil och byggmått, och monteringen sköter du snabbt och enkelt med standard radiatorkonsoler. Ett självklart val till din radiator. Tilluftsdonets funktionella egenskaper är utprövade på provinstitut.

Placering av tilluftsdon

Tilluftsdonet monteras mellan radiator och yttervägg i byggnader med frånluftssystem eller självdragssystem. Ytterväggen förses med ett ytterväggsgaller och en tilluftskanal, genom vilken frisk luft strömmar in. Luften filtreras och värms upp i radiatorn innan den fortsätter in i rummet. Man kan med enkelhet rengöra det tätslutande donet, filtret och kanalen genom att öppna filterluckan på donet. Tilluftsdonet är försett med ett flexibelt regleringsspjäll.

Dragfri tilluft

AIR tillsammans med en Purmo eller Thermopanel radiator förvärmer uteluften till rumstemperatur och släpper in den i rummet som en luftridå framför fönstret, vilket gör att lufthastigheten i vistelsezonen blir låg och inget kallras uppkommer. Då termostatventilen stänger, sänks radiatorns temperatur. Då börjar radiatorn inducera värme från rummet till radiatorn och den vägen till tilluften. Tilluften är på grund av denna princip, alltid varmare än uteluften under uppvärmningsperioden. Denna effekt är speciellt effektiv när radiatorns värmeyta är stor.