Följ oss på vägen mot en hållbar framtid

På Purmo är vi på väg mot en bättre framtid. Vår framtid, din framtid och vår planets framtid. Vi tror att vårt produktsortiment, vår expertis och vår beslutsamhet ger oss en unik position för att göra skillnad. Därför integrerar vi hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Det har blivit en del av vårt företags DNA så att vi tillsammans med våra intressenter kan få saker och ting att hända.

Vi har en tydlig hållbarhetsstrategi i linje med FN:s globala mål och Paris-avtalet. För att åstadkomma förändring och säkerställa att det sker snabbt, varaktigt och meningsfullt har vi tagit fram en tydlig färdplan. Denna kommer att vägleda oss mot en hållbar framtid via uppnåbara mål inom fyra fokusområden: vår produktionvåra lösningarvåra medarbetare och våra samhällen. Inom dessa områden är våra ambitioner kopplade till tio åtaganden, som i sin tur är kopplade till väldesignade åtgärder och projekt.
Vår produktion – Purmo

Vi förbättra ständigt våra produktions- och leveransprocesser med fokus på prestanda och hållbarhet.


Läs mer
Våra lösningar – Purmo

Vi utvecklar smarta och miljövänliga värme- och kyllösningar som är enkla att integrera.


Läs mer
Våra medarbetare och samhällen – Purmo

Vi lägger stor vikt vid våra medarbetares och samhällets välbefinnande. De är kärnan i hur vi bedriver vår verksamhet.


Läs mer
Fallstudier om hållbarhet – Purmo

Kolla in våra referensprojekt - där vi har bidragit med hållbara systemlösningar och expertis.


Läs mer
EPD och EcoVadis – Purmo

Våra miljömeriter som EPD:er och EcoVadis-betyg. Vad innebär det? Thermopanel V4 först ut med EPD.


Läs mer 
Vi tror – Purmo

Läs mer om vår resa mot en bättre framtid i vår årliga hållbarhetsrapport.


Hållbarhetsrapport

Purmos hållbarhetsstrategi

Som ledande leverantör av hållbara inneklimatlösningar och tjänster hjälper vi till att värma och kyla miljontals byggnader runt om i världen. Det ger komfort för många, men också mycket ansvar. Därför har vi tagit fram en hållbarhetsplan. För grönare produktion, bättre lösningar, nöjdare medarbetare och starkare samhällen.

Paula Bear. För att vi bryr oss.

På vår resa mot en mer hållbar framtid får vi sällskap av Paula Bear. Paula representerar vårt engagemang för en grönare och renare produktion, vår ambition att erbjuda hållbara lösningar för inomhusklimat och vår omsorg om våra medarbetare och de samhällen där vi är verksamma.


Våra tio åtaganden

Vi har satt upp dessa tio åtaganden som referenspunkter längs vår resa mot att integrera hållbarhet i alla delar av företaget.

Utsläpp och energi – Purmo Resurseffektivitet och avfall – Purmo Ansvarsfulla inköp – Purmo Klimatsmarta val – Purmo Cirkularitet och slutet på livslängden – Purmo
Mångfald, jämställdhet och inkludering – Purmo Engagemang på jobbet – Purmo Personalutveckling – Purmo Hälsa och säkerhet – Purmo Samhällsengagemang – Purmo

Purmos årlig hållbarhetsrapport

Ett perfekt inomhusklimat ska inte kosta planetens klimat.