Radiatorer

Radiatorer

Radiatorer är de bäst kända och mest använda bland vattenburna värmelösningar. Dessa vattenburna lösningar inkluderar panelradiatorer, designradiatorer, handdukstorkar, konvektorer samt även en del lösningar för kyla. Fläktradiatorer och fläktkonvektorer kan användas för kylning av rum.

Radiatorer i olika värmesystem

Purmo Thermopanel radiatorerna är ämnade för s.k. slutna värmesystem, där syre inte kommer in i systemet. Ett tätt och noggrant planerat värmesystem sparar på både energi och de komponenter som hör till systemet. Läckage i systemet kräver vattentillförsel, vilket leder till inre korrosion i radiatorerna. Därför rekommenderas det inte att man tömmer systemet t.ex under sommaren. Vattnets temperatur bör vara 0–110°C, pH-värdet 7–9 samt syremängden max 0,1 mg/kg.

Radiatorernas trycklass


Purmo Thermopanel radiatorernas standard tryckklass är PN 10 (en del modeller PN 6–7). Vid planeringen av värmesystemet bör man observera att man inte överskrider radiatorernas tryckklass. I höga byggnader bör man förutom vattnets hydrostatiska tryck även beakta det dynamiska tryck som uppstår. Purmo Thermopanel radiatorernas tryckklass försäkras i produktionen genom att testa varje radiator.


Radiatorer för lågtemperatursystem


Lågtemperaturradiatorer är det mest värme- och kostnadseffektiva sättet att snabbt och bekvämt uppnå och bibehålla en optimal rumstemperatur. Våra radiatorer kan användas vid alla tilloppstemperaturer, men de lämpar sig bäst för låga temperaturer. Forskning har visat att lågtemperaturradiatorer värmer upp ett utrymme till optimal rumstemperatur precis lika effektivt som traditionellt dimensionerade radiatorer. Men eftersom energibehovet är mindre för att uppnå och bibehålla rumstemperaturen är de mer kostnadseffektiva.


Montering av radiatorer


I samband med montering skall alla gällande bestämmelser följas och arbetet skall utföras på behörigt sätt. Vi rekommenderar att skyddsplasten tas bort först när radiatorn är färdigt installerad. För att uppnå en korrekt installation av radiatorn är det ytterst viktigt att man vid monteringen beaktar hur radiatorn kommer att användas samt eventuell, förutsebar felanvändning. Ett antal olika saker bör beaktas inklusive själva monteringsmetoden för att man skall kunna säkra radiatorns upphängning på väggen. Väggens material, dess skick samt eventuella förutsebara vikter eller stötar som radiatorn kan tänkas utsättas för bör beaktas före installation. Endast de konsoler som är avsedda för radiatorn får användas vid installationen.


Radiatorernas specifikationer och beteckningar


Purmo Thermopanel radiatorernas effekter är godkända enligt EN 442. De är registrerade och uppfyller alla centrala typgodkännanden. Texten på radiatorns nedre kant upplyser om tillverkare, tillverkningsland, radiatortyp, registreringsnummer, tryckklass samt tillverkningsdag och klockslag.