Våra lösningar

Vi  utvecklar miljövänliga värme- och kyllösningar som är enkla att integrera. Genom att tillämpa cirkulära designprinciper på våra produkter och hjälpa våra kunder att göra klimatsmarta val kan vi minska våra produkters påverkan.

Våra lösningar

Våra två åtaganden när det gäller hållbarheten hos våra lösningar är:

  1. Klimatsmarta val
    Som ledande leverantör av komfortlösningar för inomhusklimat ser vi det som vårt ansvar att hjälpa husägare att bättre hantera sin energianvändning. Vårt mål är att tillhandahålla tydlig information om våra effektiva, cirkulära och integrerade system samt miljöpåverkan under hela livslängden för alla våra produkter så att vi kan hjälpa våra kunder att göra välgrundade val.

  2. Cirkularitet och slutet på livslängden
    Vi ska tillämpa cirkulära designprinciper på alla våra produkter i ett försök att tillföra hållbart och långvarigt värde till hela vårt sortiment. Vi investerar också i att skapa mer cirkulära lösningar.
Unisenza: enhetliga termostater för strålningsvärme och -kylning

Unisenza: Enhetliga termostater för strålningsvärme och -kylning

Med rätt golvvärmestyrning kan du hålla en behaglig temperatur i alla rum utan att slösa energi. Det tar marknadens bästa termostater hand om samtidigt som de tar hänsyn till användbarhet och enkel installation.

Våra tio åtaganden

Vi har satt upp dessa tio åtaganden som referenspunkter längs vår resa mot att integrera hållbarhet i alla delar av företaget.

Utsläpp och energi – Purmo Resurseffektivitet och avfall – Purmo Ansvarsfulla inköp – Purmo Klimatsmarta val – Purmo Cirkularitet och slutet på livslängden – Purmo
Mångfald, jämställdhet och inkludering – Purmo Engagemang på jobbet – Purmo Personalutveckling – Purmo Hälsa och säkerhet – Purmo Samhällsengagemang – Purmo