EcoVadis

EcoVadis är en värdsledande leverantör av hållbarhetsbetyg. Genom att betygsätta oss kan vi visa upp våra hållbarhetsprestanda för våra intressenter på ett ögonblick.

EcoVadis anses vara den mest betrodda leverantören av hållbarhetsbetyg. De vägleder företag över hela världen mot en bättre framtid och en hållbar värld. EcoVadis är bland annat väl ansedda för sina noggranna och detaljerade analyser av verksamheters hållbarhet, baserade på en rad kriterier inom klimat, miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, etik och anskaffning av material och råvaror.

Sedan företaget grundades 2007 har över 100 000 företag använt EcoVadis för att utvärdera och förbättra sina hållbarhetsresultat och jämföra sina hållbarhetsresultat med andra företag.

På Purmo genomför vi EcoVadis för alla våra anläggningar eftersom vi anser att hållbarhet sträcker sig långt utöver våra färdiga produkter. Från produktionslinjer till produktdesign, från utsläpp till materialinköp, från HR till samhällsengagemang – vi vill att hållbarhet ska genomsyra alla delar av vår verksamhet.

Purmos resultat för 2022

Vi är stolta över att under 2022 fick fem av våra anläggningar hållbarhetsbetyget EcoVadis brons, fyra fick silvermedalj och vår anläggning i Markaryd fick en EcoVadis guldmedalj. "MMA by Purmo" (fabriken i Markaryd) är nu en del av de 10% bästa företagen i EcoVadis-nätverket som fick det hållbarhetsbetyg som krävdes för att få guldbetyget.

Dessa medaljer granskas regelbundet. Vi kommer naturligtvis att göra allt vi kan för att upprätthålla och förbättra våra betyg så att våra leverantörer och kunder kan vara säkra på att de samarbetar med en hållbar partner som tror på framtiden. Vi fortsätter vår resa med EcoVadis och satsar på platina.

Våra anläggningar som fick EcoVadis guld

  • Markaryd, Sverige
EcoVadis guld till MMA by Purmo i Markaryd
EcoVadis silver

Våra anläggningar som fick EcoVadis silver

  • Biache, Frankrike
  • Yangzhou, Kina
  • Zonhoven, Belgien
  • Brescia, Italien

Våra anläggningar som fick EcoVadis brons

  • Diemlach, Österrike
  • Forcate, Italien
  • Vigonovo, Italien
  • Moson, Ungern
  • Rybnik, Polen
EcoVadis brons

Våra tio åtaganden

Vi har satt upp dessa tio åtaganden som referenspunkter längs vår resa mot att integrera hållbarhet i alla delar av företaget.

Utsläpp och energi – Purmo Resurseffektivitet och avfall – Purmo Ansvarsfulla inköp – Purmo Klimatsmarta val – Purmo Cirkularitet och slutet på livslängden – Purmo
Mångfald, jämställdhet och inkludering – Purmo Engagemang på jobbet – Purmo Personalutveckling – Purmo Hälsa och säkerhet – Purmo Samhällsengagemang – Purmo