Miljömeriter

För att bekräfta vårt engagemang för en hållbar framtid samlar vi in en rad framträdande miljömeriter. Dessa kommer att visa våra intressenter att vi inte bara strävar efter att förnya våra produkter och förbättra deras miljöprestanda, utan att vårt fokus på hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och har blivit en del av vårt företags DNA.

Miljövarudeklaration

Miljövarudeklaration (EPD)

Miljövarudeklarationer eller EPD:er ger jämförbara, objektiva och tredjepartsverifierade data relaterade till en produkts miljöprestanda.

Purmos radiator Thermopanel V4 var första radiator inom Purmo Group att erhålla en EPD (januari 2023). Det är vi mycket stolta över. 

EcoVadis

EcoVadis anses vara världsledande inom hållbarhetsbetyg. De har utvecklat ett enkelt och lättförståeligt sätt att visa företagens hållbarhet på. De delas helt enkelt in i fyra kategorier och tilldelas en av fyra olika "medaljer": Platina, Guld, Silver och Brons. På så sätt kan våra intressenter på ett ögonblick se hur vi ligger till.

EcoVadis

Våra tio åtaganden

Vi har satt upp dessa tio åtaganden som referenspunkter längs vår resa mot att integrera hållbarhet i alla delar av företaget.

Utsläpp och energi – Purmo Resurseffektivitet och avfall – Purmo Ansvarsfulla inköp – Purmo Klimatsmarta val – Purmo Cirkularitet och slutet på livslängden – Purmo
Mångfald, jämställdhet och inkludering – Purmo Engagemang på jobbet – Purmo Personalutveckling – Purmo Hälsa och säkerhet – Purmo Samhällsengagemang – Purmo