Unisensa kopplingsbox
Kopplingsbox

Unisensa kopplingsbox

För säker och enkel kabeldragning av Unizenza rumstermostater och ställdon. Lämplig för värme- och kyldrift. Max. 10 rumstermostater och 2 ställdon per rum. Integrerad pumpavstängningsmodul (spänningsförande kontakt i 230 V-versionen) med pumpskyddsfunktion. Kontakt panna/värmepump (relä). Anslutning för valbar daggpunkt och övertemperatursensor. LED-kopplingsstatusindikatorer för pump- och pannkontakter, värme- eller kyldrift, daggpunkt överskriden, termostatbegäran etc. Klickmontering på DIN-skena eller skruvmontering. Euro-kontakt förkopplad (230 V-version) eller anslutning via extern transformator (24 V-version). 5 års utökad garanti

Teknisk info
Standardfärg Vit
Höjder [mm] 0; 120
Bredder [mm] 0; 270

5_year_warranty_icon_RGB_Unisenza.svg

5_year_warranty_icon_RGB_Unisenza.svg

CE certifikat

CE.png
Dokument