Våra medarbetare och samhällen

Vi lägger stor vikt vid våra medarbetares och samhällets välbefinnande. De är kärnan i hur vi bedriver vår verksamhet. Med hänsyn till lokala behov strävar vi efter att skapa en genuin social och miljömässig påverkan.

Våra medarbetare och samhällen

Purmo är mer än de produkter vi producerar och de inomhusklimatlösningar vi erbjuder. Purmo handlar också om de människor som håller igång vårt företag varje dag. Därför ber vi våra medarbetare att engagera sig i hållbarhetslösningar i alla delar av sitt arbete. I gengäld engagerar vi oss i dem, för deras framtidsutsikter, välbefinnande och lycka.

Vi är också en del av de samhällen där vi är verksamma och där våra lösningar erbjuds. Vi visar omtanke för dessa samhällen och stödjer dem aktivt genom att ägna vår tid, våra produkter och våra tjänster åt dem.


Detta är våra fem åtaganden gentemot våra medarbetare och samhällen över hela världen:

 1. Mångfald, jämställdhet och inkludering
  På Purmo anser vi att en sund verksamhet är både mångfaldig och inkluderande. Därför ökar vi aktivt antalet kvinnor på våra ledande positioner, överbryggar och eliminerar löneskillnader och skapar en arbetskultur fri från diskriminering.

 2. Engagemang i arbetet
  Medarbetarnas åsikter och engagemang har gjort det möjligt för oss att genomföra program som fokuserar på intern kommunikation och feedback, lärande och utveckling samt hälsa och välbefinnande. Vi mäter kontinuerligt medarbetarnas engagemang för att säkerställa ett hälsosamt samarbete mellan alla jobbnivåer och en känsla av tillhörighet.

 3. Medarbetarutveckling
  För att uppnå våra ambitioner måste vår personal vara framtidssäkrad och välutbildad. Därför deltar all personal i relevanta kompetenshöjnings- och omskolningsprogram. Dessutom har vi skapat en hållbarhetsutmaning för att ta tillvara på kunskapen och insikten hos vår personal för att generera hållbarhetsrelaterade idéer av alla slag från hela verksamheten.

 4. Hälsa och säkerhet
  Även om vi är väl medvetna om att tillverkningsanläggningar har en högre risk för olyckor har vi ett koncernövergripande nollolycksmål. Vår hälso- och säkerhetsstrategi bygger på en strategi som sätter efterlevnad främst för att skydda våra medarbetare. Vår utbildning pågår kontinuerligt och vårt övervaknings- och rapporteringssystem spårar säkerhetsincidenter och observationer noggrant för att säkerställa att de alltid är i fokus.

 5. Samhällsengagemang
  Energifattigdom hindrar många från att njuta av god inomhusklimatkomfort. Vi stödjer de mest utsatta människorna i de områden där vi är verksamma. Det gör vi genom att skänka vår tid samt de produkter och tjänster som kan göra mest nytta. Dessutom ägnar vi oss åt målinriktade nivåer av volontärarbete och välgörenhetsarbete.
Volontärer

Våra team bidrar med ett leende

Teammedlemmar från vår Benelux-filial har vid flera tillfällen ägnat sin tid åt volontärarbete på De Wroeter, en lokal organisation som stöttar människor som har svårt att hitta sin plats på den traditionella arbetsmarknaden.

30 träd till 30-årsjubileet

2022 firade Purmo 30-årsjubileum i Polen. För att fira beslöt sig våra anställda för att plantera 30 träd längs den nya cykelbanan i Rybnik, där Purmos största och modernaste panelradiatorfabrik ligger.

Trädplantering
Ge i juletid

Julen är en tid när man ger bort

Julen är den perfekta tiden när man kan anstränga sig lite extra. I år har kollegorna från vår svenska filial bestämt sig för att deras julklapp går till organisationen ”Min Stora Dag”.

Våra tio åtaganden

Vi har satt upp dessa tio åtaganden som referenspunkter längs vår resa mot att integrera hållbarhet i alla delar av företaget.

Utsläpp och energi – Purmo Resurseffektivitet och avfall – Purmo Ansvarsfulla inköp – Purmo Klimatsmarta val – Purmo Cirkularitet och slutet på livslängden – Purmo
Mångfald, jämställdhet och inkludering – Purmo Engagemang på jobbet – Purmo Personalutveckling – Purmo Hälsa och säkerhet – Purmo Samhällsengagemang – Purmo