Säkerhetsventil Sicura
Termostatiska styrventiler, VVC-ventiler, filter och säkerhetsventiler

Säkerhetsventil Sicura

Sicura säkerhetsventil används normalt i slutna värmesystem med slutna expansionskärl.
Dess funktion är att släppa ur vatten om trycket når sitt inställda värde.
Säkerhetsventiler kan även monteras tillsammans med varmvattentankar,
solvärmesystem och kylsystem.

Beskrivning
Säkerhetsventilen öppnar när inställt tryck uppnåtts för att skydda installationen.
Säkerhetsventilen kan motioneras via handratt.
När motionering avslutas så stängs automatiskt ventilen.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 110
Tryckklass PN10
Material Mässing