Vi är glada över att du har visat intresse för vår verksamhet. Den här sidan innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Datainnehavare

Purmo Group Oy Ab (härefter “Purmo Group” eller “vi”)
Organisationsnummer: 2908416-4
Adress: Pb 115, 00121 Helsingfors

Insamling, syfte och rättslig grund för behandling av data

Vi behandlar dina personuppgifter i flera syften. Nedan beskriver vi de uppgifter som vi behandlar och orsakerna till behandlingen.

Marknadsföringsregister

Vi samlar in dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Uppgifterna som vi samlar in innehåller följande:

  • namn
  • kontaktinformation (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)
  • kategoriserande data (t.ex. förbud mot marknadsföring, deltagande i och feedback på evenemang, personliga intressen).


Vi behandlar denna uppgifter för att skicka nyhetsbrev, inbjudningar, information om vår verksamhet och för annan marknadskommunikation.

Databehandling i detta fall är baserad på berättigat intresse att kommunicera om och marknadsföra våra tjänster i vår verksamhet.

Besökare av hemsidan

Vi samlar in dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Uppgifterna som vi samlar in innehåller följande:

  • IP adress
  • Cookie information

Vår webbplats sparar cookies, som är små textfiler som lagras på din enhet via en webbläsare. Genom att använda cookies kan vi förse användaren av vår webbplats med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjligt utan cookie-inställningen.

Du kan ställa in dina webbläsarinställningar så att de inte lagrar cookies som skickas av webbplatser eller så att den ber om ditt samtycke innan du lagrar cookies. Dessutom kan redan inställda cookies tas bort när som helst via en webbläsare. Detta är möjligt i de flesta webbläsare. Om du inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används kan inte alla funktioner på vår webbplats vara helt användbara. Nedan hittar du mer information om användning av cookies från Google Analytics.

Vi använder dina personuppgifter för att leverera innehållet på vår webbplats korrekt och för att optimera innehållet på vår webbplats. Behandlingen av personuppgifter är baserad på vårt legitima intresse att säkerställa vår webbplats funktionalitet, säkerhet och utveckling.

Vår webbplats innehåller information som gör att du kan kontakta oss. Om du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär, lagras personuppgifterna som du skickar till oss automatiskt. Om du fyller i kontaktformuläret samlar vi in din kontaktinformation och all annan information som du tillhandahåller i ditt meddelande till oss. Behandlingen är baserad på vårt legitima intresse att svara på dina kontaktförfrågningar och att kommunicera med dig. Om vi inte samlar in dina personuppgifter under våra interaktioner med dig, kan vi inte behandla dina förfrågningar.

Den registrerades rättigheter

a) Rätt till tillgång:
Du har rätt att granska de uppgifter vi har samlat in om dig. Vi kan avslå en sådan begäran på lagliga grunder. Att utöva denna rätt är i allmänhet gratis.

b) Rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen:
Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga uppgifter om dig. Du kan också begära att vi raderar vissa uppgifter om dig eller begär att behandlingen begränsas på lagliga grunder.

c) Rätt till dataportabilitet:
I den utsträckning du har lämnat uppgifter till oss, som behandlas baserat på ditt samtycke, har du rätt att få sådan information främst i ett maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan datakontrollant.

d) Rätt att invända:
Du har rätt, baserat på din specifika situation, att invända mot profilering och annan behandling i situationer där vi behandlar dina personuppgifter utifrån våra legitima intressen.

e) Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet:
Du har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att vi inte har uppfyllt de dataskyddsbestämmelser som gäller för vår verksamhet.

f) Rätt att dra tillbaka samtycke:
Om dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Regelbundna källor till personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du använder vår webbplats.

När vi behandlar dina uppgifter för marknadsförings- och kommunikationsändamål samlas uppgifterna oftast från dig själv eller dina representanter eller från din arbetsgivare, föreningen eller handelsregistret eller andra offentliga källor.

Regelbundna avslöjanden av data

Som regel avslöjar vi inte data till tredje part. Men data kan nås av tredje parter som tillhandahåller tjänster för oss. Vi använder avtal för att säkerställa att dessa parter inte behandlar personuppgifter på annat sätt än i enlighet med instruktioner som utfärdats av oss och denna integritetspolicy. När det gäller information om användningen av vår webbplats kan vi lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörerna för analysverktygen som används på vår webbplats.

Överföring av uppgifterna utanför EU eller EES
Personuppgifter kan överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med lagstiftningen om dataskydd och de begränsningar som anges däri.

Registrerande av säkerhetsprinciper
Vi använder olika tekniska och organisatoriska metoder och säkerhetsåtgärder för att säkerställa en tillräcklig datasäkerhet. Dessutom begränsar vi våra anställdas tillgång till data med hjälp av rollbaserade åtkomsträttigheter.

Period för vilken personuppgifterna kommer att lagras
Vi granskar regelbundet personuppgifterna i våra system. Vi kommer att behandla och lagra dina personuppgifter endast under den period som krävs för att uppnå syftet med lagring eller så långt detta beviljas enligt lag som den registeransvarige är föremål för. När det gäller uppgifterna i vårt marknadsföringsregister kommer dina personuppgifter att bli passiva när två år har gått från din senaste kontakt med oss. De passiva uppgifterna tas bort efter ytterligare ett år, såvida du inte har kontaktat oss.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande
Vi använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Tredje part

CloudFlare (CDN)
På denna webbplats använder vi tjänsten Cloudflare CDN (Content Distribution Network) tillhörande Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA.

Cloudflare erbjuder goda resultat över hela världen genom det interna CDN (Content Distribution Network) nätverket och ytterligare säkerhet mot DDoS-attacker. All data som skickas till eller från denna webbplats passerar genom det globala nätverket av CloudFlare, Inc. Uppgifterna är buffrade och åtkomst loggas. Här används närmaste datacenter regelbundet.

CloudFlare driver också datacentra utanför Europeiska unionen. Enligt CloudFlare raderas cachedata vanligtvis inom fyra timmar, men senast efter tre dagar.

USA-baserat Cloudflare, Inc. är certifierat av EU-U.S. Privacy Shield, som säkerställer överensstämmelse med dataskyddet i EU.

För mer information om Cloudflare CDN (Content Distribution Network) och Cloudflares sekretesspolicy, besök: https://www.cloudflare.com/privacyshield/

Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
Denna webbplats använder program avsedda för att spåra besökare och erbjuds av en tredje part. Vi använder Google Analytics-programmet (med anonymiseringsfunktionen) som är en tjänst som erbjuds av företaget Google, Inc. Informationen som genereras av besökarspårningen hjälper oss att utveckla vår webbplats. För att implementera spårningen använder Google Analytics cookies som vår webbplats känner igen på din dator när du återvänder till den här webbplatsen och surfar på den. Informationen som lagras i cookies är anonym och gäller bland annat antalet besökare på vår webbplats, webbplatsen de kommer från och sidorna på vår webbplats de besöker. Du kan ställa in dina webbläsarinställningar så att de inte lagrar cookies som skickas av webbplatser eller att be om ditt samtycke innan du lagrar cookies.

Mer information och gällande dataskyddsbestämmelser från Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ och på http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics förklaras tydligare även på denna länk https://www.google.com/analytics/.

Kontakt

Om du har frågor angående vår dataskyddspolicy eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta [email protected].
Användningsvillkor

Purmo Group Oy Ab (nedan kallad "Purmo Group" eller "vi") underhåller denna webbplats för din information och kommunikation. Genom att komma åt denna webbplats accepterar du att Finlands lagar, utan hänsyn till bestämmelser i lagstiftning, och följande villkor reglerar din användning av webbplatsen.

1. Allt material på webbplatsen tillhör Purmo Group och / eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt, varumärke, handelsnamn och andra äganderättigheter och lagar. [Det är tillåtet att använda materialet i bildbanken och utskrivbara logotyper för journalistiska och utbildningsändamål, under förutsättning att källan anges vid användning av dessa.] Sidor kan också ses, bläddras igenom och skrivas ut för personlig och icke-kommersiell användning av användaren och kan skickas via e-post till andra personer. All annan användning av materialen måste avtalas med Purmo Group.

2. Purmo Group friskriver sig allt ansvar som kan uppstå till följd av din användning av denna webbplats och / eller material och länkar på denna webbplats, med undantag för skyldigheter som anges i obligatorisk lagstiftning. 

3. Purmo Group strävar på alla sätt efter att vidarebefordra endast pålitlig och korrekt information på sin webbplats, men garanterar ändå inte tillförlitligheten eller korrektheten av information på webbplatsen eller information som kan erhållas via den. Företaget använder alla medel i sitt rimliga förfogande för att försöka hålla webbplatsen fungerande, men kan inte vara ansvarig för dess tillgänglighet. Företaget förbehåller sig också rätten att kontinuerligt göra ändringar på webbplatsen och dess innehåll.

4. Webbplatsen beskriver produkter och / eller tjänster som generellt är tillgängliga att köpa i Europa men kanske inte är tillgängliga i ditt specifika land eller din ort. Du bör därför kontrollera med Purmo Group om specifik produkt / tjänst är tillgänglig på din ort.

5. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs eller underhålls av tredje part. Purmo Group ansvarar inte för innehållet på en sådan webbplats. När användaren flyttar till dessa öppnar tjänsten en tredje parts webbplats i ett nytt webbläsarfönster, och användaren måste undersöka och godkänna villkoren för att använda den innan han börjar använda den på egen risk. Medan Purmo Group kan tillhandahålla länkar på denna webbplats till andra sajter, är inkluderingen av sådana länkar endast för bekvämlighet och bör inte tolkas som ett godkännande av ägaren / sponsorn av webbplatsen eller innehållet på webbplatsen. Purmo Group tar inget ansvar för innehållet på tredjepartswebbplatser, även om Purmo Groups syfte är att tillhandahålla länkar till webbplatser som är kända för att vara pålitliga källor.