Reglering

Reglering

MMA by Purmos ventiler och termostater för vattenburna system används för att reglera och uppnå ett bra inomhusklimat och för att säkerställa en energieffektiv användning.
Reglering finns för radiatorer, golvvärme, kyltak, fläktar med mera. Produkter med förinställning och balanseringsmöjlighet används för att ge systemet mest optimal funktion och energifördelning genom hela byggnaden.