PTL-01
Tillbehör konvektorer

PTL-01

Temperaturgivare PTL-01 för användning med F1S och F2C.