Styrning och reglering

Styrning och reglering

Med rätt styrning och reglering från MMA by Purmo maximeras komforten samtidigt som energianvändningen kan kontrolleras och minimeras. Vi erbjuder självverkande och elektronisk styrning till elvärme och vattenburna värme- och kylsystem.

Elektronisk styrning och reglering består av rumsenheter samt kommunikationsmoduler för att styra din uppvärmning och kylning, se din energianvändning och status och ansluta till internet via trådlös eller trådbunden kommunikation.

För att reglera vattenflödet i en installation via en elektronisk styrenhet används 2, 3 och 4-vägs styrventiler tillsammans med ställdon.

Vi erbjuder sjävverkande reglering och styrning i form av termostater och termostatventiler till rumsapparater. De självverkande termostaterna använder sensorns energi för att automatiskt ändra vattenflödet utan att använda en extern eller kompletterande energikälla.

För att reglera flöden och tryck i vattenburna system erbjuder vi statiska och dynamiska balanseringsventiler.

MMA blir MMA by Purmo

MMA - en ledande leverantör av lösningar för balansering, reglering och styrning av slutna värme och kylsystem - blir nu MMA by Purmo.

Tack vare denna integration breddas produktportföljen till att omfatta hållbara totallösningar för ett bättre inomhusklimat. Våra värme- och kylsystem är utformade för att erbjuda högsta möjliga komfort och effektivitet."Comfort delivered" är vårt löfte till våra kunder. För att hjälpa alla att uppnå ett hållbart inomhusklimat strävar vi efter att leverera ledande inomhusklimatlösningar och tjänster. På Purmo vet vi att inomhus är den plats där vi umgås, utvecklas och lever – och att värme- och kylsystem spelar en viktig roll för det moderna livet.Vi strävar ständigt efter att skapa innovativa inomhusklimatlösningar som erbjuder högsta möjliga komfort och energieffektivitet. Purmos lösningar är utformade för att bidra till ökat välbefinnande samtidigt som de minskar trycket på världens resurser.Här finner ni våra lösningar för effektiv styrning.