Dynux Insats
Termostatventiler för värme

Dynux radiatorventil

Termostatventilen Dynux används i värme-och kylsystem.
Dynux kan användas som lös ventil eller i form av radiatorkoppel innehållande
avstängningsfunktion för tillopp och retur.
Dynux kan förses med termostat eller elektriskt ställdon.
Termostatventilen Dynux maxbegränsar fl ödet och kan justeras steglöst till önskad
inställning.
Ventilen känner och kompenserar för diff erenstryck från 10 kPa upp till 60 kPa och
konstanthåller inställt fl öde.
Förinställningen är dold bakom packboxen och steglös.
Dynux passar utmärkt i nya system men även i ROT projekt.
Dynux är tyst och klarar höga diff erenstryck innan risk för ljud föreligger.
För beräkning av ljudnivå, se diagram.
Dynux är linjär i dess reglerområde.
Dynux har en viss självrensingsfunktion mot mindre föroreningar i mediet.
MMA rekommenderar fi lter av magnettyp för att minska risken för igensättning
Termostatventilen Dynux dimensioneras efter det önskade fl ödet.
Det inställda maxfl ödet hålls i huvudsak konstant
om trycket är över 10kPa och max 60kPa. För dimensionering av pumptryck väljs 15 kPa.
Är ett fl öde på 20 l/h för mycket för de projekterade radiatorerna måste
systemtemperaturerna ändras så minsta radiatorn i systemet har 20 l/h och resterande
erhåller högre fl öde. Detta görs genom att anpassa Delta T i systemet.
Inställning av fl öde görs bakom packboxen med förinställningsnycklen
för Dynux.
Demontera packboxen och justera med nyckeln till det beräknade fl ödet.
Återmontera packboxen.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 90
Tryckklass PN10
Material Flera material

PSE.111 Temperaturstyrda radiatorventiler.
Termostatventil med dold förinställningsbar kägla bakom packbox.
Ventilen ska maxbegränsa fl ödet. Ventilen skall ha en linjär
karakteristik inom arbetsområdet för termostat.
Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur
Typ: Dynux
DN: 10, 15 eller 20
Utförande: Rak, vinkel eller avig vinkel.

DokumentKategori
Datablad Dynux Datablad