Balanseringsventil STV flänsad
Statiska balanseringsventiler

Balanseringsventil STV flänsad

Balanseringsventilen STV (E) används för att balansera flöden i värme- och kylsystem.

Beskrivning
Dimensionering
STV (E) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online applikationer i mobil eller på hemsida.
STV (E) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Montage
STV (E) har flödesriktning märkt på ventilhuset.
STV (E) har standard flänsar enligt EN 1092-2.
STV finns med flänsar enligt ANSI på förfrågan.

CE
Ventilerna är godkända enligt PED 2014/68/EU.
Tryckavlastad kägla STV DN 80-150 har tryckavlastad kägla.

Tryckavlastad kägla
STV DN 80-150 har tryckavlastad kägla.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 110
Tryckklass PN16
Material Stål

STV (E) PSA.33 Injusteringsventil med
avstängnings- och
mätningsfunktion Balanseringsventil med flänsanslutning i gjutjärn med
självtätande mätuttag för differenstrycksmätning ratt
försedd med varvfönster.
Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idrifttagning.
Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.