Dynamisk styrventil TOV flänsad
Tryckoberoende styrventil

Dynamisk styrventil TOV flänsad

Den tryckoberoende styrventilen TOV används i sekundära och primära
värme- och kylsystem.
Lämpliga applikationer är VVX, fläktluftvärmare och shuntgrupper.
TOV styrs med elektriska ställdon .

Beskrivning
Styrventilen TOV innehar tre funktioner; förinställning, differenstryckskontroll och styrning.
Funktionerna kombineras vilket gör att TOV oberoende av tillgängligt tryck
maxbegränsar inställt flöde.
Tillsammans med ett modulerande ställdon säkerställs god reglerbarhet över hela slaglängden.
TOV är försedd med mätuttag för kontroll av flöde samt möjlighet till optimering av pump.
TOV’s kompakta design och unika konstruktion ger en platsbesparande ventil som
kräver låga differenstryck för full modulerande styrning.

Teknisk info
Max driftstemperatur 120
Tryckklass PN16
Material Stål
DokumentKategori
Datablad TOV flänsad Datablad