Dynamisk styrventil TOV flänsad
Tryckoberoende styrventil

Dynamisk styrventil TOV flänsad

Den tryckoberoende styrventilen TOV används i sekundära och primära
värme- och kylsystem.
Lämpliga applikationer är VVX, fläktluftvärmare och shuntgrupper.
TOV styrs med elektriska ställdon .

Beskrivning
Styrventilen TOV innehar tre funktioner; förinställning, differenstryckskontroll och styrning.
Funktionerna kombineras vilket gör att TOV oberoende av tillgängligt tryck
maxbegränsar inställt flöde.
Tillsammans med ett modulerande ställdon säkerställs god reglerbarhet över hela slaglängden.
TOV är försedd med mätuttag för kontroll av flöde samt möjlighet till optimering av pump.
TOV’s kompakta design och unika konstruktion ger en platsbesparande ventil som
kräver låga differenstryck för full modulerande styrning.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 120
Tryckklass PN16
Material Stål

PSD STYRVENTILER

PSD.3 STYRVENTILER FÖR PLATSMONTERAT STÄLLDON

PSD.31 STYRVENTILER FÖR PLATSMONTERAT STÄLLDON I VÄTSKESYSTEM

PSD.312 STYRVENTILER FÖR PLATSMONTERAT STÄLLDON MED DIFFERENSTRYCKS-, REGLERINGS-, OCH FLÖDESINJUSTERINGSFUNKTION

SV2

Fabrikat MMA Typ TOV

Tryckoberoende styrventil med kort bygglängd i flänsat utförande och linjär karakteristik för fullt modulerande reglering.
I utförande med kolvprincip för säker drift och med lågt tryckfall.

Ange typ, slaglängd och tillbehör såsom ställdon.

DokumentKategori
Datablad TOV flänsad Datablad