Vår produktion

Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C är en utmaning som vi alla måste ta oss an. För Purmo innebär detta bland annat att vi förbättrar hur vi tillverkar och levererar våra produkter för att förbättra deras prestanda och återvinningsbarhet. Det innebär också att vi förändrar våra tillverknings- och arbetsmiljöer över hela världen för att göra dem renare och grönare.

Vår produktion

Våra tre åtaganden inom produktion är:

  1. Utsläpp och energi
    Vi strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet både i våra egna utsläpp av växthusgaser (mål 1) och i vår leveranskedja (mål 2 och 3). Detta mål gäller alla våra anläggningar och driftplatser.

  2. Resurseffektivitet och avfall
    Förutom att hitta sätt att använda färre råvaror för att tillverka våra produkter strävar vi efter cirkularitet i våra produktionsprocesser. Dessutom eliminerar vi avfall till deponi och minskar vattenförbrukningen. När det gäller förpackningar övergår vi till återvunna, återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara material där det är möjligt.

  3. Ansvarsfulla inköp
    Genom att ändra vårt sätt att upphandla material som stål, mässing, plast och förpackningsmaterial vill vi få en ren start på en grönare produktions- och leveransprocess. Vi strävar efter en hållbar och ansvarsfull leverantörskedja som respekterar våra arbetares rättigheter och minskar vårt koldioxidavtryck.
Tunnare stål

Tunnare stål ger en hållbarhetsfördel

Purmo Groups fabriker strävar efter betydande materialbesparingar för en grönare och konkurrenskraftigare verksamhet. Genom att förnya våra hållbara produktionsmetoder kan vi minska utsläppen per produkt utan att kompromissa med produktkvaliteten.

Våra tio åtaganden

Vi har satt upp dessa tio åtaganden som referenspunkter längs vår resa mot att integrera hållbarhet i alla delar av företaget.

Utsläpp och energi – Purmo Resurseffektivitet och avfall – Purmo Ansvarsfulla inköp – Purmo Klimatsmarta val – Purmo Cirkularitet och slutet på livslängden – Purmo
Mångfald, jämställdhet och inkludering – Purmo Engagemang på jobbet – Purmo Personalutveckling – Purmo Hälsa och säkerhet – Purmo Samhällsengagemang – Purmo