Sjukhus

Inom hälsosektorn gäller det inte bara att säkerställa inomhuskomfort i sjukhus. Även de hygieniska aspekterna bör beaktas.

På sjukhus, vårdhem och medicinska enheter har uppvärmningslösningar en dubbel roll: de måste ge en idealisk nivå av komfort och samtidigt bidra till att upprätthålla optimal hygien. För att säkerställa detta är det avgörande att radiatorer är lätta att rengöra och underhålla.

Fakta

Förbättrad kvalitet på inomhusluften kan förkorta sjukdomsvistelsetiden med upp till 11%.

Lösning

På sjukhus och i miljöer där kraven på god hygien är höga finns det också lösningar inom värme och kyla. Purmo erbjuder två beprövade radiatorlösningar för värme i sjukhus och hälsovårdsanläggningar: Hygiene och Delta. Båda är konstruerade för enkel rengöring och har inga områden som inte kan nås för rengöring. De erbjuder även snabb reaktionstid på förändringar i värmebehovet, vilket bidrar till god energieffektivitet.

Förutom förutsättningen för energieffektiv drift är hygien absolut avgörande på sjukhus. Dr. Med. Uwe Frank från universitetet i Heidelberg (Institutionen för infektiologi) har certifierat att Purmos radiatorer Hygiene och Delta är lämpliga för rum som kräver särskilt höga hygieniska standarder.

Kritiska faktorer vid val av rätt värmelösning samt lösning för inomhuskomfort i sjukhus:

• Lätt att rengöra
• Inga områden som inte kan bli rengjorda (ej åtkomst)
• Snabb reaktionstid vid förändringar i värmebehovet
• God ventilation

Fakta

Dr Med. Uwe Frank från Heidelberg Universitet (Institutionen för infektioner) har certifierat Purmo-radiatorer för rum med särskilt höga krav på hygien.

Karolinska Universitets- sjukhuset

Det nya Karolinska universitetssjukhuset har utvecklats med fokus på patientens integritet, säkerhet och komfort. Därför valdes Purmo Hygiene radiatorer - 5 000 stycken. Purmo Hygiene visar sig återigen vara en värdefull komponent i ett mycket värdigt projekt.

Nya Barn-sjukhuset

Sedan 2013 har Purmo Group stött byggandet av det nya barnsjukhuset i Helsingfors, en modern sjukvårdsanläggning som öppnades 2018 genom donationer. Bland annat har Purmo Groups hållbara värmelösningar donerats till ett värde av 1,1 miljoner euro och flera månader av teknisk planering har donerats för att säkerställa att Purmos produkter skall fungera optimalt i byggnaden.