Ventilpaket PVM
Dynamiska balanseringsventiler

Ventilpaket PVM

Differenstryckspaketet PVM används i sekundära värme- och kylsystem.
Differenstryckspaketet PVM består av en differenstrycksventil (PV)
samt en balanseringsventil (STV).
PVM konstanthåller differenstrycket över en krets, tex en stam
som försörjer radiatorer eller för att säkra differenstrycket
över en styrventil så att god auktoritet uppnås för modulerande reglering.
Differenstrycket som konstanthålls kan justeras för att uppnå föreskrivet flöde.
Vid ökat tillgängligt tryck stänger differenstrycksventilen och
vid minskat tryck så öppnar differenstrycksventilen.

I PVM paketet ingår även avstängningsventil så att kretsens
till- och returledning kan stängas. Avtappning finns som tillbehör.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 120
Tryckklass PN20
Material Mässing

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

PVM PSE.2 Tryckstyrda ventiler Differenstrycksregulator med mätventil i paket inkl avstängningsventil för konstanthållning av differenstryck över en krets. Differenstrycksregulator med kolvprincip för lågt tryckfall och litet P-Band Inställningen skall vara tydligt markerad. Ventilpaketet skall vara försett med fyra mätuttag samt avtappnings möjlighet som tillbehör på både tillopp och retur.
Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur
Typ: PVM
DN: 15, 20, 25,32,40 eller 50
Tryckomr: 5-30 kPa, 20-60 kPa eller 20-80 kPa
Max.diff.tryck: 450 kPa

DokumentKategori
Installationsmanual PVM 32 Installationsmanual
Produkt datablad PVM 15-50 Datablad
Installationsmanual PVM 50 Installationsmanual
Installationsmanual PVM 25 Installationsmanual
Installationsmanual PVM 40 Installationsmanual
Installationsmanual PVM 20 Installationsmanual
Installationsmanual PVM 15 Installationsmanual