Bostäder

I stora bostadsbyggnader kan värme- och kylsystem använda en enorm mängd energi. Men idag behöver det inte vara fallet. Det finns lösningar som säkerställer hög energieffektivitet och god inomhuskomfort i större bostäder.
Kraven på mer energieffektiva, miljövänliga lösningar för inomhusklimat ökar och kommer bara att fortsätta växa. Utöver detta är invånarna angelägna om att minimera hushållens kostnader och göra sina hem effektivare och billigare att driva. Varje person letar efter den komfort som bäst passar det egna behovet och de egna livsstilsvanorna. Men i stora hyreshus, när det gäller uppvärmningsinstallationer, finns det behov av någon form av synergi mellan de olika lägenheterna, eftersom detta ökar effektiviteten inte bara under byggprocessen utan också i användarfasen. Det är därför det är viktigt för planerare att tänka noggrant över ett system för hela byggnaden och som kan passa alla behov.

Dessutom genomgår klimatsystemen stora förändringar inom bostadshussektorn. Idag kräver användare:

  • komfortabla och hälsosamma miljöer, med större uppmärksamhet på både miljö och luftkvalitet;
  • system som är effektiva och billigare att använda, så att du kan minska energiförbrukningen;
  • system som respekterar miljön, för att minska nivåerna av föroreningar och för att sänka nivån av koldioxid som släpps ut från byggnaden;
  • system som är enkla, funktionella och som gör att användarna kan hantera sin byggnad även när man är borta.

Varje person letar efter den komfort som bäst passar behovet och livsstilsvanorna.

Lösningar

Det stora utbudet av Purmo produkter omfattar allt från värmeavgivningsprodukter till styrning och distribution av värme i bostäder.

Inom detta användningsområde finns det många miljövänliga produkter som till exempel värmepumpar som kan användas både i autonoma system och i centraliserade system. Tack vare denna teknik är det möjligt att minska koldioxidutsläppen med mer än 30% jämfört med många andra produktionssystem och samtidigt är det möjligt att minska på energiräkningen. Användningen av lägenheterna kan variera mycket och följaktligen kan även värmeavgivningssystemen variera.

 

Om lägenheterna är i behov av konstant, året runt värme, är det mest effektiva systemet som ger bästa komfort troligtvis radiatorer, men om byggnaden har ett mer periodiskt behov, till exempel i fritidshus, kan även elvärme eller fläktkonvektorer vara ett alternativ.

I centraliserade system är värmemätare avgörande, vilket gör att varje enskild bostadsrätt kan kontrollera sin förbrukning.

 

Fakta

Optimering av det befintliga systemets vattenfördelning kan i genomsnitt minska energiförbrukningen med upp till 30%.

Intervju med en expert

Cristiano Montagner, Teknisk säljchef, Emmeti, Italien 

Under de senaste åren har de italienska myndigheterna satt strängare krav på byggnaders isolering och system. Eftersom dessa element definieras redan i planeringsfasen är val som gjorts under denna del av byggprocessen avgörande.

Vilka förändringar sker på marknaden tack vare de nya reglerna?

Tidigare lade användaren mer fokus på byggnaden som ett inköp, medan man idag ser till det som en hållbar helhet och iakttar certifikat såsom Energy Performance Certificate (EPA). Detta certifikat kräver att man från designfasen till byggfasen blir mer och mer uppmärksam på de val som görs för att effektivisera huset både i dess uppbyggnad och i dess senare användning.

Vad har förändrats i valet av produkter?

Under de senaste åren har vi till exempel sett att värmeavgivningssystemen förändrats. Det finns en ökande efterfrågan på snabbt reagerande system med låga systemtemperaturer, eftersom de möjliggör större miljökomfort och anpassningsförmåga. Värmepumpar har gjort det möjligt att avsevärt sänka byggnadens miljöavtryck. Dessa i kombination med värmeavgivare med låga systemtemperaturer kan ha en stor inverkan på energiförbrukningen.

Lyxlägenheter i centrala Berlin

Mitt i Berlin, på "Leipziger Platz", byggdes exklusiva lägenheter. Dessa bostäders badrum har utrustats med helt elektriska Purmo badrumsradiatorer för bättre komfort och bekvämlighet.

Inomhuskomfort i 400 lägenheter

Quartier Bleu, ett prestigefyllt bostadsprojekt som bildar ett helt nytt distrikt, reser sig längs kanalen strax utanför centrum av Hasselt (Belgien). Radson, ett varumärke inom Purmo Group, har försett cirka 400 lägenheter med en smart totallösning för uppvärmning.