Fläktradiatorer

Fläktradiatorer

Fläktradiatorer har integrerade fläktar som arbetar ljudlöst och ökar prestandan hos radiatorn genom ökad konvektion med upp till 80%. Fläktradiatorer är anpassade för moderna, lågtempererade vattenburna värmesystem. Fläktradiatorer passar utmärkt i rum där man momentant önskar högre effekt och i lågtemperatursystem samt i kombination med golvvärme.
Fläktradiatorerna reagerar snabbt vid önskad förändring av rumsklimat.