Rak 4
Ventil- och koppelanslutningar samt kopplingar

Rak 4

Thermopanel Rak 4 är en separat fördelare för att åstadkomma rördragning bakom radiator med inbyggd avstängning. Fördelaren har lekande mutter för anslutning mot ventilarrangemang och utvändig M22 x 1,5 gänga för
anslutning mot värmesystem. Rör med dimension upp till 18 mm kan användas och avståndet c/c rör till vägg är 20 mm.

Obs! Vid montering av Rak4 och 18 mm rör kan 26 mm avstånd mellan rör och vägg behövas på grund av väggklammer. Isåfall rekommenderas en 6 mm distanskloss bakom konsolen, RSK nummer 6606485.
På byggplatsen förenklas rördragningen till raka rör mellan radiatorerna vilket ger ett snabbt och enkelt montage.
Radiatoranslutning och rördragning är placerad över radiatorns underkant för optimal platsbesparing i höjdled.

DIMENSIONERING OCH INSTALLATION Värmeavgivning enligt Thermopanel standard. Normal hänsyn skall tas till värmeexpansion hos rörsystem.
ANSLUTNINGAR Thermopanels sortiment av standardkopplingar kan användas.

OBS! Fritt mått mellan rör och radiator medger ej plats för skarvning av rör eller plats för pressmuff. Radiatorns standardkonsol skall användas, extra distanser behövs ej.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 90
Anslutningsmått M22x1,5
Tryckklass PN10
Material Mässing
Höjder [mm] 100
Bredder [mm] 90
Dokument
DokumentKategori
Datablad Rak4 Datablad