Mätinstrument Midor
Mätinstrument

Mätinstrument Midor

Midor är konstruerad för att skapa hydronisk balans i värme- och kylsystem. Den kan användas för mätning av tryck och flöde i ett system.

Beskrivning
Midor är balanseringsinstrumentet du styr via din android eller apple enhet. Du kan mäta tryck och flöde. Med Midor är nästan allting möjligt. På MMA har vi utvecklat egna applikationer i mjukvaran, där du kan se aktuell ventilauktoritet eller kontrollera kretsars enskilda tryckfall. Mjukvaran finns alltid tillgänglig på play.google och i appstore.

Midors höga noggrannhet gör att vi kan rekommendera mätningar ner till 2 kPa. Detta bidrar till energieffektiv balansering.

Midor har ett antal viktiga funktioner som gör systemet enkelt att använda.
Midor en mätenhet för mätning av tryck och flöde, och en beräkningsenhet för visning av resultat och analys av data.

Mätenheten är mycket robust och har en kraftig ram. Inuti mätenheten finns en hydronisk del med en integrerad differenstrycksgivare vars värden används för exakt digital databehandling.

Flödesmätaren korrigerar automatiskt flödet för olika typer av medier som mäts, till exempel köldmedium i kylsystem.

OBS! Midor tål inte frost. Se till att alltid förvara din enhet frostfritt.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 90
Material Plast
Dokument

Registrering av instrument

Registrera ditt instrument för tillgång till uppdateringar och snabbare service vid kalibrering

Service och kalibrering

Vår serviceavdelning i Markaryd reparerar och kalibrerar både MMA Midor och MMA Minor. Märk försändelsen tydligt med “Service” och bifoga även serienummer. Fyll även i formulär nedan innan ni skickar Ert instrument. När Ni är i behov av service så skickar ni Ert instrument väl förpackat till:

Purmo Group Sweden AB, Att: Instrumentservice, Järnvägsgatan 19, 285 32 Markaryd.

Kontaktperson