Fallstudier om hållbarhet

Våra innovativa värme- och kyllösningar är integrerade i byggnader över hela världen för att förbättra inomhusklimat och den övergripande hållbarheten. Kolla in några av våra referensfall, och se hur våra produkter och vår expertis bidrog till varje projekt.

Våra tio åtaganden

Vi har satt upp dessa tio åtaganden som referenspunkter längs vår resa mot att integrera hållbarhet i alla delar av företaget.

Utsläpp och energi – Purmo Resurseffektivitet och avfall – Purmo Ansvarsfulla inköp – Purmo Klimatsmarta val – Purmo Cirkularitet och slutet på livslängden – Purmo
Mångfald, jämställdhet och inkludering – Purmo Engagemang på jobbet – Purmo Personalutveckling – Purmo Hälsa och säkerhet – Purmo Samhällsengagemang – Purmo