• Referenser
  • Sjukhus
  • Vattenburen värme
  • Renovering

Hygienradiatorer i Malms sjukhus

Malms sjukhus i Helsingfors byggdes redan på 1908 som ett epidemisjukhus. 1916 byggdes sjukhuset ut och man började behandla även infektionspatienter. En ny byggnad med tre våningar blev klar 1930 och det är den byggnaden som idag fungerar som byggnad 1. Byggnad 1 fungerade under krigsåren som soldatsjukhus och efter kriget fick sjukhuset namnet Malms sjukhus.

 

Sjukhuset totalrenoverades mellan 2010 och 2014. Den gamla huvudbyggnaden med två vingar revs och ersattes med en ny del, byggnad 2. Den nya byggnaden slogs ihop med de gamla skyddade byggnaderna med hjälp av en stor inglasad lobby som fungerar som reception. De gamla byggnaderna grundrenoverades. I stort sett hela sjukhuset var stängt under renoveringstiden, förutom en del av bäddavdelningarna. Den nya tillbyggnaden är planerad så att den enkelt ska kunna byggas ut om behov finns framöver.

De gamla skyddade byggnaderna totalrenoverades och kombinerades med den nya sjukhustillbyggnaden med hjälp av en stor inglasad lobby.

De gamla skyddade byggnaderna totalrenoverades och kombinerades med den nya sjukhustillbyggnaden med hjälp av en stor inglasad lobby.

Planeringsbyrån Pöyry utformade den nya byggnaden, såväl som grundrenovering av de gamla byggnaderna. Dessutom planerade de också det separata teknikcentret, som tjänar det nya sjukhuset.

Hygiencertifierade radiatorer i sjukhus

I det nya sjukhuset finns Purmo Delta Bench installerade. Bänkarna är praktiska i och med de varma och behagliga sittplatserna i bl.a. café, väntrum och korridorer. Radiatorerna håller borta kalldraget från de stora fönsterytorna samtidigt som de är snygga och passar bra in i stilen. Delta radiatorerna har erhållit hygiencertifikat då man enkelt kommer åt att rengöra alla dess ytor.

Purmo Hyiene finns också installerade i Malms sjukhus. Dessa har man delvis täckt in med ett aluminiumskydd. Även Purmo Hygiene har hygiencertifikat och passar utmärkt i miljöer som kräver hög hygien.

Delta Bench i aulan.

Delta Bench i aulan.

Purmo Hygiene i ett av väntrummen.

Purmo Hygiene i ett av väntrummen.

Projektinfo

  • Arkitekt: Arkkitehtitoimisto Olli-Pekka Jokela Oy i samarbete med AW2-arkkitehdit Oy
  • Huvudentreprenör: YIT
  • Planering: Pöyry
  • VVS-planering: Wise Group
  • Elarbeten: Amplit
  • Storlek: 18 000 m2