Termostat Evosense Sprint
Termostat

Termostat Evosense Sprint

Termostat Evosense används för att reglera rumstemperaturen
via termostatventiler i värmesystem. MMA Evosense passar alla MMA’s termostatventiler och radiatorkoppel.

Evosense är en självverkande ställbar termostat anpassad till MMA’s
ventilsortiment för att ge bästa möjliga rumsreglering. Inställt värde visas i ett fönster på termostaten, den finns som standard 0-28°C, men kan levereras max- eller minbegränsad från fabrik.

Symbolen * skyddar mot frostskada i exempelvis rum som inte används. Ventilen stängs för flöde när termostaten är inställd på siffran 0.

Vid service/underhåll rekommenderar vi att anslutande ledning proppas.
MMA’s beteckningar avser stängtemperaturer, då termostaten är helt stängd. Rumstemperatur blir ca 2°C lägre.

Evosense passar på alla MMAs ventiler och har en anslutning som är M28x1,5, för ventiler av annat fabrikat finns den även med anslutning M30x1,5.

Evosense är godkänd enligt EN215 tillsammans med FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15 och FVAV15. Evosense Sprint är utrustad med balanseringssprint för möjliggöra exakt och tidsbesparande driftsättning.

Evosense Sprint skall användas till termostatventilen FVRe.

Teknisk info
Konstruktion EN215
Material Plast
DokumentKategori
Produktblad Evosense Datablad
installationsmanual Evosense Sprint Installationsmanual