Tryckoberoende styrventil

Tryckoberoende styrventil

Tryck oberoende styrventil for noggrann reglering av apparater i värme och kylsystem. Max begränsar flödet genom robust dynamisk funktion. Reducerar behovet av balanseringsventiler i systemet tack vara den dynamiska balanserings funktionen som är integrerad i ventilerna.
Ökad auktoritet på styrventilen tack vara den noggranna dynamiska funktionen.