Monoblocco
Ventil- och koppelanslutningar samt kopplingar

Monoblocco

Monoblocco är en säker koppling. Kopplingen har extra orings tätning för att säkerställa att kopplingen tätar i alla olika applikationer. Den hydrauliska tätningen säkerställs med hjälp av systemet med tre O-ringar och tandad slanggripande klämring. Hela tätningen levereras med dess komponenter (mutter, hylsa och klämring, EPDM O-ring och PTFE-ring) redan monterade och redo att sätta in röret. Öppningen på muttern gör att du kan kontrollera att kopplingen har satts in fram till änden av röret möter stoppet i kopplingen.

Teknisk info
Höjder [mm] 0; 35
Bredder [mm] 0; 35