Balanseringsventil Evobalance med avtappningsventil
Statiska balanseringsventiler

Balanseringsventil Evobalance med avtappningsventil

Användningsområde
Den lågblyade balanseringsventilen Evobalance används för att balansera flöden i vvc-, värme- och kylsystem.
Evobalance har material enligt dricksvattengodkännande.
Hög Miljögodkänd klassning hos Sunda hus och BVD bedömning klass B.

Beskrivning
Dimensionering
Evobalance dimensioneras med nomogram, snurra eller via online applikationer i mobil eller på hemsida.
Evobalance skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa

Inställning
Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv och tiondelar. Rattinställningen motsvarar Kv. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan. Efter färdig
inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln skruvas ned i sitt ändläge med en
3 mm insexnyckel. Efter låsning kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det
inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Avtappning
Evobalance (M) har fabriksmonterad avtappning.
Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 120
Tryckklass PN20
Material Mässing

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

Evobalance M PSA.34
Injusteringsventil med avstängnings- och avtappnings- och mätningsfunktion.
Balanseringsventil i lågblyad mässing med självtätandemätuttag och blå plomberbar ratt
försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall placerade med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst. Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idriftagning. Separat avstängningsbar avtappning för mätning av relativtstatiskt tryck.Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.
Ventilen ska kunna placeras utan raksträcka.

DokumentKategori
Produktblad Evobalance Datablad
Instalaltionsmanual Evobalance Installationsmanual