Ventil flänsad PV
Dynamiska balanseringsventiler

Ventil flänsad PV

Differenstrycksventilen PV Compact används i sekundära värme-och kylsystem.
PV Compact konstanthåller differenstrycket över en krets tex en stam som försörjer radiatorer eller för att säkra differenstrycket över en styrventil så att god auktoritet uppnås för modulerande reglering.
Differenstrycket som konstanthålls kan justeras för att uppnå föreskrivet flöde.
Vid ökat tillgängligt tryck stänger differenstrycksventilen och omvänt vid minskat tryck så öppnar differenstrycksventilen.

PV Compact kombineras lämpligen med STV-ventilen.

Teknisk info
Max driftstemperatur °C 120
Tryckklass PN16
Material Mässing
Standardfärg Svart

PV PSE.2
Tryckstyrda ventiler Differenstrycksregulator med mätventil i paket för konstanthållning av
differenstryck över en krets.
Differenstrycksregulator med kolvprincip för lågt tryckfall och litet
P-Band. Inställningen skall vara tydligt markerad.
Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur
Typ: PV
DN: 50, 65, 80, 100, 125 eller 150
Tryckomr: 20-100 kPa
Max.diff.tryck: 1000 kPa