Miljövarudeklarationer

Miljövarudeklarationer eller EPD:er tillhandahåller jämförbara, objektiva och tredjepartsverifierade data relaterade till en produkts miljöprestanda.

Den europeiska politiken fokuserar allt mer på produkternas miljöpåverkan. Denna påverkan har med rätta blivit en viktig faktor i köpbeslutsprocessen eftersom människor och företag vill förstå hur produkterna de köper påverkar miljön. Miljövarudeklarationer eller EPD:er är ett utmärkt verktyg för detta eftersom de hjälper till att göra mer medvetna val.

Miljövarudeklaration

En EPD täcker alla faser i produktens livscykel och tillhandahåller jämförbara, objektiva och tredjepartsverifierade data relaterade till en produkts miljöprestanda. För att få EPD:erna för Purmo-produkterna över hela linjen arbetar vi med PEP (Product Environmental Profile) ekopass, en internationell EPD-programaktör som ägnar sig åt elektrisk, elektronisk värme- och kylutrustning.

EPD:er för Purmos värme- och kylprodukter

Vi har påbörjat processen med att samla in EPD:er för alla våra produkter. För närvarande finns det redan miljövarudeklarationer för några av våra bästsäljande produkter, till exempel Thermopanel V4. Att utveckla en EPD är en process som kräver tid och resurser. Vi är engagerade i dessa miljöcertifieringar och kommer regelbundet att uppdatera vår lista över certifierade produkter.

Våra tio åtaganden

Vi har satt upp dessa tio åtaganden som referenspunkter längs vår resa mot att integrera hållbarhet i alla delar av företaget.

Utsläpp och energi – Purmo Resurseffektivitet och avfall – Purmo Ansvarsfulla inköp – Purmo Klimatsmarta val – Purmo Cirkularitet och slutet på livslängden – Purmo
Mångfald, jämställdhet och inkludering – Purmo Engagemang på jobbet – Purmo Personalutveckling – Purmo Hälsa och säkerhet – Purmo Samhällsengagemang – Purmo