Byte av gamla elradiatorer gav bättre inomhusklimat

 

Det svåraste i hela processen var helt enkelt att bestämma sig för att nu skall det göras. Det konstaterar Björn Beijar i Jakobstad. Det kändes som att de gamla elradiatorerna drog mycket ström och de såg bedrövliga ut. Anledningen till att vi inte bytt ut dem tidigare är att vi helt enkelt inte kommit oss för. Man vet inte riktigt i vilken ända man skall börja. Det är ju inte varje dag man googlar radiatorer. Och vi har inte haft någor akut behov heller. Men ett av de gamla elementen hade färgat sig gul-brunt och ett annat hade gått sönder, så visst kändes det som att behovet kröp närmare.

 

Kostnaden för utbyte av gamla elradiatorer till 8 st Yali Digital radiatorer inklusive arbete för utbytet ca 2700 euro. Därav var arbetskostnaden ca 500 euro.

Energieffektiv lösning i sikte vid byte av gamla elradiatorer

Viktigast för paret vid bytet av gamla elradiatorer var en energieffektiv lösning på lång sikt och ett behagligare inomhusklimat. Paret var inte ute efter några designradiatorer, men bestämde sig ändå för retroradiatorn Epok i vardagsrum och kök, medan standardradiatorerna Yali Digital installerades i övriga rum.

– Yali Digital elementen är klassiska och passar in i ett äldre hus med sådan stil som vårt hus har, mycket trä på golv, väggar och tak. Yali Digital elementen har bra egenskaper, det vill säga alla de egenskaper som vi behöver. Med beaktande av vilka egenskaper elementena har så är priset också rimligt, konstaterar Björn. Radiatorernas återförsäljare och installatör var Asentajagroup i Jakobstad.

Paret värdesatte även en snabb och enkel lösning utan krångligheter. Så smidigt och enkelt som möjligt. Att kunna styra radiatorerna på distans satte paret inte prioritet på, men man kan ansluta dem till ett styrsystem och en app senare om man vill. Det är än för tidigt att säga vilken insbesparing bytet kommer att ge. Den allmänna uppfattningen är att en elradiator arbetar i förhållandet 1:1 och att man inte kan spara energi vid ett byte.

– Det inte korrekt, konstaterar Rickard Adlercreutz vid Purmo Group.

Inbesparingen kommer från en jämnare temperatur och även från styrning, till exempel nattsänkning eller borta-läge. En gammal elradiator med bimetalltermostat kan ha en hysteres, det vill säga temperaturskillnad, på upp till 6 grader. En modern elektronisk termostat håller temperaturen konstant med 0,2 graders nogrannhet. Redan detta kan ge upp till 10-20% inbesparing.

Byte av gamla elradiatorer gav bättre inomhusklimat

Bättre inomhusklimat med nya oljefyllda elradiatorer

Mikko Iivonen som är forsknings- och utvecklingsansvarig vid Puro Group konstaterar: – Dammet i luften som flyter genom en öppen värmare (så kallad ”toaster”) brinner lätt i temperaturer över 70 grader och de minsta partiklarna även vid lägre temperaturer. Vi rekommenderar inte att man använder elradiatorer med yttemperaturer högre än 70 grader. En del öppna elradiatorer (”toasters”) kan ha elmotstånd på upp till 200 grader, och vid dessa temperaturer bränns damm och luften upplevs som torrare.

Det att luften upplevs som torrare, beror delvis på att damm bränns, men även främst på att luftens joniseringsbalans ändrar sig då luften är i kontakt med heta metallytor. När luft strömmar längs med varma metallytor blir balansen mer positiv, det vill säga antalet positiva joner ökar. Båda dessa fenomen försämrar luftkvaliteten in en bostad.

Vid mätningar av inomhusluftens kvalitet i bostaden kunde Marcus Jansson vid Ingenjörsbyrå Kronqvist konstatera att inomhusklimatet kändes svalare och mer beghagligt med de nya väggradiatorerna trots att inomhustemperaturen var oförändrad. – En annan viktig aspekt är att den maximala yttemperaturen på husets gamla elradiatorer uppmättes till 95 grader Celcius. Detta innebär en brandrisk, säger Jansson.

Yali Digital installerades också i husets två toaletter och badrum.

Yali Digital installerades också i husets två toaletter och badrum.

Även den relativa luftfuktigheten var högre efter installationen av oljefyllda radiatorer installerats – i snitt 5% Rh högre. Men, den förbättrade luftfuktigheten beror inte på bytet av radiatorer. Inomhusklimatets förbättring kommer från minskad dammbränning vid de heta äldre radiatorerna och från bättre joniseringsbalans, säger Mikko Iivonen.

Paret själva konstaterar också att inomhusluften känns betydligt friskare efter bytet från öppna, gamla elradiatorer till nya oljefyllda elradiatorer. Mikko Iivonen konstaterar att denna känsla kan jämföras med hur man i snitt upplever en elbastu jämfört med en vedeldad med fuktiga stenar. – Elbastun upplevs som torrare eftersom joniseringsbalansen är mer positiv där än i en vedeldad.

– Det att människor upplever rumsluften som torr, t.ex. på grund av heta (icke oljefyllda) radiatorer, beror egentligen på lukten av brinnande rumsdamm och på förändringar i luftens joniseringsförhållande, som förekommer i så kallade ”öppna” elradiatorer. Heta metalliska ytor ändrar joniseringsbalansen, konstaterar Mikko Iivonen.

Den maximala yttemperaturen på husets gamla elradiatorer uppmättes till 95 grader Celcius. Detta i samband med allt damm som samlats bakom radiatorn och i kretskortet innebär en stor brandrisk.

Den maximala yttemperaturen på husets gamla elradiatorer uppmättes till 95 grader Celcius. Detta i samband med allt damm som samlats bakom radiatorn och i kretskortet innebär en stor brandrisk.

Fakta om huset

  • Byggår: 1928, grundrenoverad + tillbyggnad 1986-1988.
  • Lägenhetsyta: 116 kvm (våningsyta 143 kvm)
  • Före: 10 st öppna elradiatorer och 2 st oljefyllda gamla elradiatorer
  • Efter: 3 st Epok och 8 st Yali Digital oljefyllda elradiatorer från LVI by Purmo