Fakta och referenser

Byggnader står för cirka 40 % av energiförbrukningen i EU.

Referens

 
Utbildande verksamhet som utförs i rum som är för varma eller för kalla kan påverka inlärningen.

Referens

Optimering av flödet i ett befintligt vattenburet system kan i genomsnitt minska energiförbrukningen med upp till 30%

Referens

Nästan 70% av alla människor kommer att bo i städer, vilket belyser vikten av hållbara lösningar när det gäller inomhusklimat.

 
 
 
Vi tillbringar 90% av våra liv inomhus.


Referens

Förbättrad inomhuskomfort kan minska den genomsnittliga tiden på sjukhus med 11%.

Referens

Enligt ny forskning kan förbättrad inomhuskomfort öka produktiviteten med upp till 11%.

Referens

 

Att kunna ställa in specifika temperaturer i olika utrymmen i hotell kan resultera i energibesparingar på upp till 20%.

Referens

 

80% av de byggnader som vi kommer att bo i år 2050 kommer att ha byggts före 2012.

Referens


VVS-system med noggrann styrteknik kan ställas in mer exakt och enligt dimensioneringsplanen. Detta ger bättre lönsamhet och energieffektivitet.

Referens