• Referenser
  • Användningsområden
  • Sjukhus
  • Radiatorer

Hygienradiatorer på nya barnsjukhuset

Det nya barnsjukhuset är snart redo att välkomna små patienter till sina lokaler som värms upp bland annat genom Purmo Delta hygienradiatorer.

 

New Children's hospital in Helsinki
Purmo Group-koncernen har sedan 2013 stöttat byggnationen av det nya barnsjukhuset i Helsingfors, en toppmodern vårdanläggning som ska öppna i slutet av 2018, genom in natura-donationer. Man har bland annat donerat värmetekniska produkter från Purmo Group till ett värde av 1,1 miljoner euro samt flera månaders teknisk planering för att säkerställa att Purmos produkter passar och fungerar som de ska i byggnaden.

Hygienradiatorer som BIM objekt

Byggprojektet har ända sedan början haft en snäv och mycket välordnad tidsplan. Under projektets gång har vi gjort mer än 200 separata leveranser till byggplatsen från sex olika länder i Europa. Purmos värme- och kylrör inkluderar kompositrör och röranslutningar samt flödes- och temperaturreglage. Det finns t.ex. fler än 500 Purmo Delta hygienradiatorer och mer än 100 000 meter Floortec-golvvärmerör för byggnadens termiska bjälklag.


Children´s Hospital Helsinki

Projektet för att bygga ett nytt barnsjukhus i Finland startades på grund av att lokalerna i det gamla nationella barnsjukhuset som grundades 1946 började bli för små och gamla. Det åtta våningar höga sjukhuset har varit en av de största byggplatserna i landet och konstruerades helt och hållet med BIM-teknik (byggnadsinformationsmodellering). Purmos radiatorer finns att fås som BIM-objekt.

Children´s Hospital Helsinki

Den nya anläggningen erbjuder alla barn och deras familjer i Finland sjukvård i världsklass. All vård av många svåra sjukdomar som kräver behandling såsom hjärtkirurgi eller organtransplantation kommer att koncentreras till det nya sjukhuset. De första sektionerna kommer att stå klara i juni 2018 och planen är att de första små patienterna ska välkomnas i december 2018.

Children´s Hospital Helsinki

Fakta

Byggperiod: Augusti 2015 – juni 2018
Sjukhusutrustning och -utbildning: Juli 2018 – december 2018
I bruk: Från och med december 2018
Golvyta: 45 000 m²
Kostnad för byggprojektet: 175 miljoner euro
Purmo Group-koncernens donation: 1,1 miljoner plus flera månaders teknisk planering
Länder som Purmo Group:s produkter och know-how levererats från:Polen, Tyskland, Italien, Sverige, Finland och Österrike