• EcoVadis
  • Vår produktion
  • Nyheter
  • Hållbarhet

EcoVadis guldmedalj för hållbarhet - igen

I en tid där hållbarhet är kärnan i affärsstrategier och global medvetenhet om miljöfrågor ökar, är erkännandet för att leva upp till hållbarhetsnormer både en ära och en nödvändighet.

EcoGuld för Purmo Sweden 2024

EcoVadis-medaljerna utdelas efter en omfattande bedömning av företagets hållbarhetsinsatser över fyra huvudområden: Miljö, Mänskliga rättigheter, Etik och Hållbar upphandling. Denna process involverar en noggrann granskning av företagets policyer, åtgärder och resultat av externa intressenter och tredjepartsexperter.

I Markaryd huserar varumärket MMA by Purmo. Här utvecklar och tillverkar vi produkter och koncept för att hantera flöden i byggnader och hus, inklusive termostater, ventiler, förgreningsrör och styrenheter. Fabriken har tilldelas EcoVadis guldmedalj för hållbarhet i mars 2024, vilket markerar en andra guldmedalj. Denna bedrift är ett bevis på vårt engagemang för att inte bara upprätthålla, utan att också förbättra vårt hållbarhetsarbete.

EcoVadis-betyget visar en imponerande poängfördelning över de olika hållbarhetskriterierna. Med betyg som 80/100 för Miljö, 70/100 för Arbete och Mänskliga rättigheter, 60/100 för Etik och 70/100 för Hållbar upphandling, sammanställer det till en imponerande totalpoäng på 72/100. Denna poäng placerar Purmo Sweden i den 95:e percentilgruppen, vilket är bland de översta 5% av företagen bedömda av EcoVadis senaste 12 månader.

Det är värt att nämna att EcoVadis-betyget för 2024 kom med vissa förändringar i processen och en ökad komplexitet. Trots detta lyckades Purmo Sweden ännu en gång visa sitt engagemang och säkra en guldmedalj. Resultatet visar på företagets ständiga strävan efter förbättring och hållbarhet.

Läs mer om Purmos hållbarhetsarbete