• Minska klimatavtrycket
  • Nyheter
  • Radiatorer
  • Golvvärme

EPD-certifikat tillgängliga för våra panelradiatorer i stål och golvvärmerör

Att hjälpa våra kunder att göra klimatsmarta val är ett av våra 10 hållbarhetsåtaganden. Genom att ge tillgång till tydlig information om våra produkter och deras miljöpåverkan under hela deras livslängd strävar vi efter att skapa mer transparens och hjälpa VVS-installatörer över hela världen att uppfylla sina hållbarhetsambitioner. Vi är glada att vi nu kan förstärka vårt engagemang med EPD-certifikat för våra 33 mm panelradiatorer i stål samt för PE-RT- och PE-Xc-rör.
epd-certifikat för panelradiatorer i stål och golvvärmerör

Miljövarudeklarationer för produkter från Purmo Group

Genom att använda specialiserad programvara för att göra tillförlitliga livscykelberäkningar har vi kunnat påskynda processen att ta fram miljövarudeklarationer (EPD:er) för olika typer av produkter. Detta är EN EPD:er av typen cradle-to-gate med tillval och slut på livslängd i enlighet med standarderna EN 15804+A2 och ISO 14025/ISO 21930.

"Vårt mål är att öppet dela information med våra kunder för att hjälpa dem att göra välgrundade och medvetna val. Som ledande leverantör av komfortlösningar för inomhusklimat ser vi det som vårt ansvar att skapa förutsättningar för att skapa grönare byggnader och minska vårt sammanlagda koldioxidavtryck. Ett mål som bara kan uppnås om vi lyckas få till grundstenarna och är medvetna om vilken inverkan varje enskilt element har", säger Sam Hodlin, hållbarhetschef på Purmo Group. ”Med dessa nya och framtida EPD:er kan vi möta våra kunders ökade efterfrågan på miljöcertifikat samt tillhandahålla miljölivscykeldata i en verifierad och standardiserad form.”

Purmo Groups EPD-certifikat finns tillgängliga för nedladdning från EPD Hub library.

Varför är EPD-certifikat så viktiga?

Produkternas miljöpåverkan blir allt viktigare för politiken i Europa och är ofta en viktig faktor i köparens beslutsprocess. Eftersom miljövarudeklarationer ger denna information på ett tydligt sätt blir de allt mer efterfrågade. Särskilt eftersom de erbjuder viktiga fördelar som:

  • transparens: En miljövarudeklaration visar en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, från de råvaror som används för att skapa produkten till transport och förpackning. Certifikatet ger en fullständig översikt över viktiga data och ger transparent information som hjälper dig att fatta välgrundade beslut med hållbarhet i åtanke. Denna information verifieras av ett ackrediterat tredjeparts certifieringsorgan och är alltid offentligt tillgänglig.
  • garanti: EPD-certifikat är ett bevis på vårt engagemang för hållbarhet. De visar att vi gör allt vi kan för att uppfylla våra löften och att vi tar det på allvar att skapa effekt tillsammans med våra intressenter. Genom att mäta våra produkters miljöpåverkan får vi dessutom värdefull information som vi sedan kan använda för att ytterligare minska deras fotavtryck. Våra kunder kan med andra ord känna sig tryggt förvissade om att vi gör allt vi kan för att minimera våra produkters påverkan.
  • värdefulla data: tillgängligheten av data i hela värdekedjan är viktigare än någonsin. Med EPD-certifikat blir det mycket enklare för våra kunder att säkra de data de behöver för att uppfylla sina hållbarhetsmål. Beräkningar för till exempel nybyggnations- och renoveringsprojekt blir enklare och mer exakta, vilket i sin tur bidrar till att skapa grönare byggnadskonstruktioner.

 

EPD-certifikat för panelradiatorer i stål

I slutet av mars publicerades vår miljövarudeklaration för panelradiatorer i stål, till stor glädje för Purmos experter som arbetat med detta projekt. ”Det har varit en lång och lärorik process när det gäller datainsamling, men jag är oerhört glad över att våra ansträngningar har lönat sig och att vi nu kan förse våra kunder med transparenta data”, säger Roman Strzelczyk, Global Product Manager – Panelradiatorer på Purmo Group. ”Genom att täcka produktstadiet, monteringsstadiet och slutet av livscykeln ger vårt EPD-certifikat en fullständig representation av produktens påverkan.”

Den aktuella miljövarudeklarationen omfattar alla 33 mm panelradiatorer i stål som finns tillgängliga under varumärkena Purmo, Radson och Thermopanel. Oavsett vilken typ eller dimension du behöver kan du enkelt beräkna effekten av en specifik panelradiator genom att multiplicera dess vikt med 1 kg-enheten i EPD:n.

Ladda ned EPD:n för panelradiatorer i stål

EPD-certifikat för golvvärmerör

I mitten av maj lade vi till ytterligare två EPD:er i listan: en för PE-RT-rör och en för PE-Xc-rör. Båda är högkvalitativa rör som huvudsakligen används för värmetillämpningar. De är även godkända för installation av varm- och kallvattendistribution i hushåll.

Beroende på kundens önskemål tillverkar vi båda typerna av rör i många olika utföranden, dimensioner, färger och strukturer. EPD:erna gör det nu mycket enklare att uppskatta den möjliga påverkan av att använda dessa rör på en byggnads övergripande hållbarhet.

Ladda ned EPD för PE-RT-rör

Ladda ned EPD för PE-Xc-rör

Om du har frågor om våra EPD-certifikat eller hållbarheten hos våra olika produkter är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss