• Arbeta smartare
  • Produktinfo
  • Radiatorer

Radiatorkonsolers viktiga roll i säkra installationer

Det är naturligtvis viktigt att välja rätt radiator som ger rätt värmeeffekt. Lika viktigt är att radiatorn installeras på ett säkert sätt. För detta ändamål finns VDI 6036-riktlinjen. Detta hjälper projektörer och installatörer att ta hänsyn till alla krafter som verkar på en radiator vid både avsedd och oavsiktlig användning. Det bidrar också till att förhindra olyckor som har inträffat tidigare på grund av fallande radiatorer som installatören är ansvarig för i slutändan. För kravklass 2 och 3 som definieras i VDI 6036-riktlinjen, och i vissa fall för klass 4, erbjuder vi lämpliga radiatorkonsoler så att säkerheten alltid kan prioriteras.
VDI 6036-riktlinje för säker installation av radiatorkonsoler

VDI-riktlinjer

VDI-riktlinjerna har tagits fram för att erbjuda stöd i tekniska utmaningar och för att fastställa kvalitetsstandarder som återspeglar den senaste tekniken. VDI har sitt ursprung i Tyskland och står för ”Verein Deutscher Ingenieure”. VDI-riktlinjerna ger yrkespersoner ett säkerhetsnät och garanterar att de arbetar med en standard som är erkänd inom EU. Även om VDI-riktlinjerna i grunden är rekommendationer och det inte finns någon skyldighet att tillämpa dem, har erfarenheten visat att alla domstolar i händelse av en rättslig tvist kommer att vägledas av gällande standarder och riktlinjer.

VDI 6063 och radiatorkonsoler

VDI-riktlinjen 6036 ger beslutsunderlag för val av lämpliga fästsystem för radiatorer, t.ex. väggkonsoler eller golvkonsoler. Riktlinjen tar hänsyn till eventuella ytterligare belastningar som är sannolika och definierar 3 kravklasser beroende på tillämpning. Dessa klasser refererar till den belastningskapacitet som krävs för radiatorkonsolsystemen beroende på tillämpning.

Krafter som verkar på en radiator VDI 6036 radiatorkonsoler för säker installation

VDI 6036-riktlinjenhjälper projektörer och installatörer att ta hänsyn till alla krafter som verkar på en radiator vid både avsedd och oavsiktlig användning.

Från vanlig till krävande användning

I de 3 kravklasserna ställs krav på radiatorinfästningar under olika förutsättningar. Detta gör det möjligt att välja och dimensionera radiatorkonsolerna så att de erbjuder säker infästning av radiatorn, även vid oförutsägbart missbruk. Ett tungt föremål som en fylld radiator kan definitivt utgöra en potentiell fara. Om radiatorn lossar kan det orsaka både person- och vattenskador. Därför är det viktigt att infästningen av radiatorn utförs korrekt.

Felaktig användning av radiatorer är ett vanligt förekommande fenomen. De används till exempel att sitta på, som klätterstöd eller som hyllor för tunga föremål. Som ett resultat av sådan användning kan någon skadas, men det finns även risk för att varmvattnet orsakar kostsamma skador på byggnaden och inredningen. Infästningen av radiatorn behöver även tåla olika påkörningar med exempelvis leksaker, rullstolar och annan utrustning som finns i privata hushåll, på sjukhus etc.

Offentliga områden är ett helt annat kapitel eftersom avsiktlig förstörelse inträffar. I slutet av skalan finns extrema former av vandalism, vilket ibland förekommer på psykiatriska avdelningar och i fängelser. Säker infästning av radiatorer är därför ett brett område. Om olyckan skulle vara framme är ansvarsfrågan ytterligare en faktor att ta hänsyn till. Purmo erbjuder från januari 2024 en klass 4 konsol.

3 kravklasser för radiatorkonsoler

Normala till strängare krav omfattas av kravklass 2. Detta gäller vardagsrum, kontorsutrymmen och offentligt tillgängliga utrymmen som försäljningsytor, trapphus och hotellrum. Vårdslös användning kan lätt inträffa här.

Kravklass 3 är mer krävande då det gäller de höga krav som kan förekomma i klassrum och utrymningsvägar. Här används radiatorer ofta avsiktligt som sittplatser och måste kunna klara paniksituationer i händelse av utrymning. Klass 4 är reserverad för mycket höga krav och speciell belastning, vilket är att förvänta i fängelser och på psykiatriska avdelningar. Härvid ska högsta möjliga stabilitet vid infästning säkerställas.

Montera radiatorkonsoler för alla situationer

För klass 2, 3 och delvis klass 4 erbjuder vi motsvarande väggkonsoler och golvkonsoler för radiatorer. Vårt sortiment är uppbyggt för att förenkla projektörers och installatörers arbete i standardsituationer. Nästan alla våra radiatorer som levereras med radiatorkonsoler uppfyller minst kravklass 2.

Klass 3 beskriver högre krav för tillämpningar som utrymningsvägar, skolor, ungdomscenter, samlingsplatser, järnvägsstationer och arbetsbodar.

Kravklass 4 är en friare definierad klass som anges av beställaren. Till sådana situationer finns inga standardkonsoler. Här rekommenderar vi i första hand samråd med fastighetsägaren för att fastställa exakta krav och diskutera eventuella undantag som kan vara tillämpliga. Vår "Fängelsekonsol" består av 4 hörnkonsoler som placeras över radiatorns 4 hörn. De är anpassade för radiatortyp 20, 21, 22, 30 och 33. 

VDI 6036 kräver stor försiktighet vid val av lämpliga monteringssystem för att undvika olyckor och skador. Utöver infästningskonsolerna måste även väggens skick och bärförmåga kontrolleras.

Tveka inte att kontakta oss om du har fler frågor på ämnet eller behöver hjälp med att hitta rätt radiatorkonsoler för just ditt projekt. Vi finns här för att hjälpa dig.

Kontakta oss