Är det möjligt att lägga golvvärme själv?

När du skall lägga golvvärme i ditt hem bör du alltid rådfråga en fackman, om du inte själv har tillräcklig behörighet till detta. Det finns många aspekter att beakta både vid renovering och nybyggnation. Flera webshoppar erbjuder golvvärme online i kombination med rådgivning och dimensionering, men även lokala VVS-installatörer kan sköta både produktanskaffning och installation

Användningsområden för golvvärme

En stor andel nybyggda småhus utrustas idag med olika typer av golvvärmesystem. I viss mån byggs även nya lägenheter med moderna golvvärmesystem. Golvvärme passar utmärkt i våtutrymmen och i utrymmen med väl värmeledande golvyta, som t.ex. klinkers eller stenplattor, men kan även förläggas i rum med parkettgolv. Golvvärme kan även kombineras med radiatorer i lågtemperatursystem. Med fördel installeras golvvärmen i våtutrymmen, entré och kök, medan sovrum och övre plan kan förses med snygga designradiatorer.

Allmänna anvisningar för då du ska lägga vattenburen golvvärme

Då det gäller vattenburen golvvärme, så kan man förbereda och lägga golvvärmesystemet själv. Däremot bör en certifierad rörmokare trycktesta och ansluta systemet mot shunt eller fördelare i värmesystemet, för att vara säker på att allt är som det ska och så du inte hamnar att riva upp golvet senare.

Då du ska lägga golvvärme själv är det viktigt att du har tillräckligt med tjock isolering undertill, så att det inte uppstår för mycket värmeläckage ner i marken, då det isåfall finns risk för fuktskador. Att endast lägga golvvärme, istället för att kombinera med radiatorer kan ge ett visst kallras.

Purmo erbjuder tre olika dimensioner av Pe-Rt Penta rör – 10 mm, 17 mm och 20 mm för golvvärme. Viktig att tänka på vid förläggning av dessa rör är att aldrig överskrida 60 meters slinga med 10 mm rör, 90 meters slinga med 17 mm rör och 120 meter med 20 mm rör. Detta för att inte tryckfallet skall bli för högt i slingorna.

Se alltid till att följa de ritningar som upprättats för anläggningen och var noga med att dokumentera vilka de olika slingorna är för att kunna göra en korrekt injustering. Purmo föredrar sinusmönster för slingförläggning. Börja alltid med att förlägga tilloppsledningen från fördelaren och försök i möjligaste mån förlägga tilloppsledningen längs ytterväggar där det är möjligt. Montera alltid rörböjstöd där rören går upp ur bjälklaget. Se alltid till att golvvärmefördelaren är den högsta punkten i system, för att kunna hålla systemet avluftat. Om golvvärmerören skall gjutas in, trycksätt då anläggningen för att undvika skador. Om det föreligger frysrisk där golvvärmen skall förläggas skall propylenglykol blandas i det vatten som fyller Pe-Rt Penta-rören, tänk dock på att spola rent systemet från glykol innan drifttagande eftersom detta kan försämra anläggningens effektivitet.

Lägga elektrisk golvvärme själv

Att som privatperson lägga elektrisk golvvärme själv är inte tillåtet. Enligt Elsäkerhetsverket är det enbart en behörig elinstallatör som får lov att installera värmekabel och värmefolie på 230V.

Säkerhet och garanti när du skall lägga golvvärme

Golvvärmesystem med plaströr har funnits på marknaden i över 30 år. Purmo använder så kallade Pe-RT Penta-rör för golvvärmesystem och marknadsandelen för dessa har stundtals överskridit 75 %. Denna välbeprövade rörtyp används också för vanliga varm- och kallvattenledningar. Livslängden för dessa rör är långt över 50 år också vid höga systemtemperaturer. Alla systemkomponenter för Purmo golvvärmeanläggningar kvalitetsövervakas och certifieras ständigt av oberoende provningsinstitut. Dessutom har våra samarbetspartner och återförsäljare tillgång till omfattande rådgivning från ett erfaret team av tekniker och ingenjörer. Inom en garantitid på 10 år från leveransdatum ersätter Purmo kostnadsfritt värmeledningsrör och komponenter, på vilka skador förekommer som bevisligen kan härledas till produktionsfel. På elektriska och elektroniska komponenter samt förslitningsdelar beviljas 2 års garanti.

Det finns mycket att beakta när du skall lägga golvvärme. Rådfråga en VVS expert!