Inredning i sovrum

Vid inredning av sovrum tänker vi ofta i första hand på val av säng och val av färgskala. Sängen är viktig, eftersom sovrummet är en plats för komfort och avkoppling. Det som också påverkar vår komfort är temperatur och luftfuktighet. Temperaturen i sovrummet får gärna vara cirka två grader lägre än i resten av ditt hem - den optimala temperaturen för en god nattsömn ligger kring 18°C.

Lämpliga inneklimatförhållanden, det vill säga rätt temperatur och tillräckligt hög luftfuktighet, påverkar välbefinnandet och nattsömnen. Det viktigt att hålla ett sovrummet något svalare, eftersom detta ger en bättre sömn. 

En annan viktig aspekt är hur radiatorerna är placerade. De skall helst vara monterade under fönstret (horisontala designradiatorer) eller vid sidan av glaspartier (vertikala designradiatorer). Det är värt att planera designen av värme för sovrummet redan i ett tidigt skede, så att radiatorn inte placeras för nära sängen eller blockerar öppningen till garderober och dörrar.

Golvvärme i sovrum

Om husets primära värmelösning är golvvärme, finns den troligen också i ditt sovrum. Det du bör tänka på vid installation av golvvärme i sovrummet är att använda naturliga golvmaterial som sten, kakel eller laminat, som leder värme effektivt. Detta för att hålla en behaglig temperatur i sovrummet. Om du planerar golvvärme i sovrummet, kom ihåg att välja en säng med ben. Tänk även på att golvvärmen reagerar långsammare än radiatorer till exempel vid nattsänkning.

En individuell temperaturreglering anpassar sovrumstemperaturen till användarnas dagliga livscykel. Bortsett från högsta komfort, genererar en individuell styrning också stora besparingar, eftersom den minskar temperaturen när rummet inte används. Besparingarna når nästan 50% jämfört med system utan något alternativ anpassning och 20-30% jämfört med system med en gemensam temperaturgivare för byggnaden.