Svalt sovrum för bättre nattsömn

Det är allmänt känt att vi oftast sover bättre i ett svalt sovrum. Särskilt sommartid när solen värmer upp huset nästan dygnet runt på våra breddgrader känns det skönt att kunna ”vrida ner” värmen.

Varför bättre med svalt sovrum?

En orsak till att vi hellre sover i ett svalt sovrum är det värmande täcket, som isolerar värmen. Människan producerar själv cirka 50 W i sovande läge* och denna värme bör på något sätt avdunsta. Under det isolerande täcket avdunstar den sovande personen värme främst via huvudet. Kroppen isoleras av täcket och avger ingen värme. Fukt avger kroppen dock, vilket kan resultera i fuktiga sängkläder nattetid.

Människan är i sig världens bästa termostat och reagerar direkt på värmeskillnader. Värmeskillnaden i kroppens yttemperatur och rumstemperaturen gör att värmen börjar förflyttas från kroppen ut till rummet. Om vi sänker innetemperaturen i sovrummet från 24 till 20°C, kan även yttemperaturen kring huvudet sjunka från ca 34 till 30°C. Vi mår bättre när yttemperturen på huden kring huvudet inte behöver stiga över 30°C. Då känner vi ingen termisk stress och vi sover bättre. Därför fungerar ett svalt sovrum bättre än ett varmt.

I Norden tillhandahåller Purmo i dagsläget inga luft-luftvärmepumpar eller andra lösningar för kylning av hemmet. Dessa lösningar hittas enkelt via byggvaruhus och e-handel – ofta till ett rätt förmånligt pris. Det lönar sig däremot att tänka på vilken värmelösning man installerar i sovrummet, så att man vintertid, när värmesystemet är påslaget, kan nyttja temperatursänkning.

Radiatorer i sovrum

Sovrummet är en plats för komfort och avkoppling. Temperaturen i sovrummet bör vara cirka två grader lägre än i resten av ditt hem – den optimala temperaturen för en god sömn sägs vara 18°C. Lämpliga klimatförhållanden, dvs rätt temperatur och tillräckligt hög luftfuktighet påverkar välbefinnandet och ger ordentlig vila under natten. Både vattenburna radiatorer och elradiatorer fungerar optimalt med nattsänkning.

En viktig aspekt är platsen för radiatorer, helst under fönstret (horisontala designradiatorer) eller vid sidan av glaspartier (vertikala designradiatorer). Det är värt att planera placeringen av värmeavgivare i sovrummet redan i ett tidigt skede, så att radiatorn inte placeras för nära sängen eller blockerar öppningen till garderober och dörrar.

Purmo Plan Compact i svalt sovrum.

Golvvärme i sovrum

Golvvärme är också en praktisk lösning för sovrummet. Systemet är helt dolt under golvet, så du är fri att dekorera alla väggar i rummet. Det finns ingen anledning att oroa sig för att placera sängen i ett icke korrekt läge mot radiatorn längre.

Vad du bör tänka på när man beslutar att installera golvvärme i sovrummet är behovet av att täcka golvet med naturliga material som sten, kakelplattor eller laminat, som leder värme effektivt. Detta för att hålla en behaglig temperatur i sovrummet. Om du planerar golvvärme i sovrummet, kom ihåg att välja en säng med ben. Tänk även på att golvvärmen reagerar långsammare än radiatorer t.ex. vid nattsänkning.

Reglera temperaturen för svalt sovrum

En individuell temperaturreglering anpassar sovrumstemperaturen till användarnas dagliga livscykel. Bortsett från högsta komfort, genererar en individull styrning också stora besparingar, eftersom den minskar temperaturen när rummet inte används. Besparingarna når nästan 50% jämfört med system utan någon reglering och 20-30% jämfört med system med en gemensam temperaturgivare för byggnaden.

* I vaket tillstånd producerar människan beroende på kroppsstorlek ca 100W och under anstränging/löpning/motion upp till 1000 W.